Forskere i Genøk skal analysere avføring fra reinsdyr for å kartlegge forekomsten av antibiotikaresistensgener. (Foto: Colourbox)
Forskere i Genøk skal analysere avføring fra reinsdyr for å kartlegge forekomsten av antibiotikaresistensgener. (Foto: Colourbox)

Forskere tester avføring fra reinsdyr

Finnes det antibiotikaresistensgener i reinsdyravføring?

Det ønsker forskere fra GenØK å finne svar på. Denne høsten skal de analysere avføring fra reinsdyr for å kartlegge forekomsten av antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG), som ofte blir brukt i framstillingen av genmodifiserte planter.

Tidligere har forskningsgruppa analysert prøver fra pattedyr, vann, avløp og jord  for å kunne si noe om den naturlige forekomsten av ARMG i disse miljøene.

Noen av reinsdyrene som skal testes, tilbringer deler av året i Tønsvik ved Tromsø, et område med høy menneskelig aktivitet. Deler av flokken inngår i en turismebedrift og er derfor ofte i kontakt med turister fra ulike nasjoner i vinterhalvåret. I fjellområdene ovenfor Tønsvika har denne flokken sitt sommerbeiteområde. I vinterhalvåret går flokken i Mauken-Blåtind-området i indre Troms. I dette området har forsvaret skytefelt og deler av arealet er også utbygd med hyttefelt og alpinanlegg.

Powered by Labrador CMS