Kvinnelige forskere innen astronomi og astrofysikk blir sitert mindre enn sine mannlige kolleger. (Illustrasjonsbilde: Alexxandar/Shutterstock/NTB Scanpix)
Kvinnelige forskere innen astronomi og astrofysikk blir sitert mindre enn sine mannlige kolleger. (Illustrasjonsbilde: Alexxandar/Shutterstock/NTB Scanpix)

Kvinnelige romforskere blir mindre brukt

Det viser en gjennomgang av nesten 150 000 forskningsartikler.

Det er ikke lett å se at kjønn har noe med saken å gjøre når du snakker om sorte hull, planetbaner eller mørk materie.

Men det har det tydeligvis, ifølge en ny forskningsartikkel i Nature Astronomy.

Tre sveitsiske forskere har gått gjennom 149 700 forskningsartikler som ble publisert mellom 1950 og 2015. Disse artiklene kom alle fra store, velkjente tidsskrifter som Astronomy & Astrophysics, Science og Astrophysical Journal.

De mener å se at mannlige hovedforfattere blir sitert ti prosent mer enn kvinnelige forfattere, uavhengig av fagfelt og institusjoner.

I forskningsverdenen betyr det å bli sitert at en forsker bruker en annen forskers studie til å underbygge et argument eller vise noe i sin egen studie.

Algoritme

Mellom 1950 og 1985 var det en diger forskjell mellom menn og kvinner, hvor menn ble sitert mye mer enn kvinner. Det var også ekstremt få artikler skrevet av kvinner på denne tiden.

Men hvordan måler man egentlig at kvinnelige forskere får færre siteringer? Det er veldig mange variabler, for eksempel fagfelt. Det går ikke an å bare sammenligne antall siteringer for å finne ut om kvinner blir mindre sitert, ifølge forskerne.

Ved hjelp av dataanalyser prøvde forskerne å identifisere flere egenskaper ved artiklene som ikke hadde noe med kjønn å gjøre.  Dette er for eksempel hvor erfaren forskeren er, hvor mange referanser studien har, hvor artikkelen er publisert, fagfelt og institusjon og når den er publisert.

Forskerne lærte opp en algoritme til å først se etter siteringsmønstre i artikler som var skrevet av menn.

Dermed kunne algoritmen danne seg et bilde av hvor mange siteringer en artikkel av en mann omtrent burde ha under mange forskjellige variabler.

Da kunne de bruke algoritmen for å sjekke hvordan det lå an med siteringer av artikler med kvinnelige forskere, som var tilsvarende i for eksempel fagfelt og erfaring.

Algoritmen justerer dermed også for den perioden med få kvinnelige forskere. 

Mindre siteringer

Her viste det seg at tilsvarende artikler skrevet av kvinner fikk konsekvent mindre siteringer enn forventet, sammenlignet med artikler av menn.  

Forskerne konkluderer med at forskere innen astronomi sannsynligvis favoriserer artikler av menn, men hvorfor dette skjer eller mekanismene bak sier ikke denne studien noe om.

Denne studien er ikke nok til å avdekke hvor stor denne skjevheten er, eller om det er en helt reel skjevhet, men forskerne mener det er gode indikasjoner på det.

Den føyer seg inn i sammen med andre studier som viser noe av det samme. Denne studien fra 2012 viste at mannlige søkere til en fakultetsstilling ble vurdert som mer kompetente og fortjente høyere lønn enn kvinnelige søkere. CV og søknaden til søkeren var den samme, forskerne endret bare kjønnet i de forskjellige søknadene.

Referanse:

Caplar mfl: Quantitative evaluation of gender bias in astronomical publications from citation counts. Nature astronomy, mai 2017. DOI: 10.1038/s41550-017-0141. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS