Spurver er mindre agressive mot eldre konkurrenter.
Spurver er mindre agressive mot eldre konkurrenter.

Spurver kan høre hverandres alder

Stemmene til dyr og mennesker forandrer seg over tid. Forskere har nå oppdaget at sumpspurver kan høre alder. De unge spurvene ble mindre aggressive hvis de hørte gamle spurver som prøvde å konkurrere i området.

Publisert

For å finne ut hvordan spurvene reagerte på kvitringen til andre spurver brukte forskere fra Duke University og University of Miami i USA opptak av sangen til sumpspurven Melospiza georgiana i forskjellige stadier av livet.

Sangen til denne spurven skulle simulere en inntrenger i område. Forskerne sammenlignet reaksjonen til spurvene mot en «inntrenger» som var 2 år gammel og en som var 10 år gammel.

Hannspurvene ble mer aggressive hvis de hørte en inntrenger som var 2 år gammel samenlignet med en 10 år gammel rival. Forskerne mener dette er fordi eldre spurver ikke blir ansett som en stor trussel i motsetning til en ung spurv som kan være en større konkurrent om mat og seksuelle partnere.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Behavioral Ecology.

– Dette er ikke et nytt fenomen. Vi vet at fuglene blir flinkere til å synge og blir mer erfarne med alder, men mot slutten av livet går det andre veien, sier Glenn-Peter Sætre professor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo.

Hunnspurver diskriminerer

Hos flere fuglearter forskjellsbehandler hunnfugler mulige partnere basert på sangen til hannfugler. Forskerne bak den nye studien mener hunnfugler kan høre forskjell på kvitringen til hannfuglene og dermed skille ut eldre sumpspurver til fordel for yngre partnere.

Dette strider imot mange studier som viser at sangfugler liker eldre hannfugler bedre som partnere, men mange av disse studiene er gjort med sangfugler som er mellom 1 og 4 år gamle. Det kan altså være at hunnfuglene foretrekker middelaldrende og ikke veldig gamle hannfugler, skriver forskerne i studien.

Glenn-Peter Sætre
Glenn-Peter Sætre

Lik mennesker

– Vi kan sammenligne med oss mennesker, en 50–åring er ikke så attraktiv som 30–åring. En 10 år gammel spurv vil være tilsvarende et menneske i pensjonsalderen, sier Sætre.

Når man blir eldre, blir stemmen vår dypere og det har konsekvenser for hvordan man blir sett og dømt av andre. Det har for eksempel blitt vist at velgere foretrekker personer med dypere stemmer. Vi mennesker er ekstremt flinke til å vite alderen til folk bare ved å høre stemmen deres, ifølge forskerne bak den nye fuglestudien.

– Det som er interessant, er at i slike studier med mennesker har man oppdaget at stemmene til personer i 40 årene oppfattes som mer attraktive enn en personer i 70 årene, sier Sætre.

Vil etterprøve

Både forskerne bak studien og Sætre er enige om at mer forskning på området er nødvendig.

– Det er ikke så lett få tak i data på 10 år gamle spurver. En ting er at størrelsen på studien ikke er så stor. Jeg ville ha likt å se studien etterprøvd, da kan vi se om resultatene blir det samme eller om dette er et avvik, sier Sætre.

Referanse:

Matthew N, Zipple., Susan, Peters., William A, Searcy & Stephen Nowicki (2020). Sounds of senescence: male swamp sparrows respond less aggressively to the songs of older individuals, Behavioral Ecology, (arz218), https://doi.org/10.1093/beheco/arz218