Kongeørnen er Norges nest største rovfugl, etter havørn. Den kan bli opp mot 90 centimeter lang og kan få et vingespenn på over to meter. (Foto: Ian Duffield, Shutterstock, NTB scanpix)
Kongeørnen er Norges nest største rovfugl, etter havørn. Den kan bli opp mot 90 centimeter lang og kan få et vingespenn på over to meter. (Foto: Ian Duffield, Shutterstock, NTB scanpix)

Færre kongeørnunger i år enn i fjor

Blant kongeørn i Norge var det i år færre vellykkede hekkinger og dermed færre unger enn i 2016, viser nye tall fra Rovdata. 

Rovdata overvåker hvert år tolv utvalgte intensivområder for kongeørn i Norge. Områdene består av 15 kongeørnterritorier hver og er spredt rundt omkring i landet.

– Det er i år registrert 43 vellykkede hekkinger av kongeørn med totalt 47 unger eldre enn 50 døgn i intensivområdene. Det blir gjennomsnittlig 0,26 unger eldre enn 50 døgn per territorium i år, forteller Jenny Mattisson i Rovdata.

Til sammenligning ble det i fjor registrert 46 vellykkede hekkinger med totalt 54 kongeørnunger i de samme tolv områdene.

Seks av områdene med intensivovervåking har blitt overvåket av Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) siden 1990-tallet.

– I TOV-områdene ble det i år produsert i snitt 0,32 unger per territorium. Det er en oppgang fra 0,22 i fjor. Hvis man ser på alle årene fra 1992 og fram til i år, så er det produsert i snitt 0,41 unger per territorium per år i disse områdene, sier Mattisson.

I de to intensivområdene Fauske og Finnmarksvidda blir det gjort DNA-analyser av fjær og blodprøver for å følge med på voksenoverlevelse hos kongeørna. Basert på analysene ble det registrert totalt 31 voksne kongeørner i de to områdene.

Powered by Labrador CMS