Legg sporv på boks for klimasvar

Sporvens prestasjon i denne boksen avgjer om han får bli på øya Vega. Føremålet er å studere artars tilpassing til eit varmare klima.

I samarbeid med:


 

Denne saken er produsert av NRK.

Væpna med nett og tolmod har forskarar jakta på sporven på øya Vega. Alle individa på øya har blitt samla inn og sortert før dei største fuglane vart sett ut igjen.

Sporvefangsten er ledd i eit stort forskingsprosjekt ved NTNUs Senter for Bevaringsbiologi.

Med Vega som eit gigantisk laboratorium skal biologane nytte Vega-sporven som eit mål på kor raskt ein viltlevande art kan tilpasse seg til klimaendringar.

– I dag endrar klimaet seg svært fort. Mange hevdar at dette ikkje er noko problem fordi evolusjonen går så raskt, andre hevdar at det ikkje går raskt nok. Det er dette vi vil prøve å finne svaret på i denne studien, seier Bernt-Erik Sæther ved Senter for Bevaringsbiologi til NRK Schrödingers katt.

Mens ingen biologar er ueinige om at evolusjon skjer, er dei altså enno ueinige om kor raskt evolusjonen arbeider i naturen.

 

____________________________________

Les hele saken på NRK.no 

 

Powered by Labrador CMS