Plastsøppel, blant annet fra fiskeriene, har blitt et stort miljøproblem. Men hvilke effekter har plastdsøppel i ulike former på mennesker og økosystemer. Det skal Framsenteret forske på. (Foto: Bo Eide)
Plastsøppel, blant annet fra fiskeriene, har blitt et stort miljøproblem. Men hvilke effekter har plastdsøppel i ulike former på mennesker og økosystemer. Det skal Framsenteret forske på. (Foto: Bo Eide)

Nytt forskningsprosjekt om plast i Arktis

Institusjoner knyttet til Framsenteret samler seg nå om et nytt forskningsprogram: hvilke effekter har plastforsøpling i Arktis, og hvor stort er omfanget?

I løpet av de siste årene har oppmerksomheten rundt plastsøppel, spesielt i havet, økt kraftig. Mange tiltak har vært rettet mot opprydding langs kysten.

Nå lanserer en gruppe forskere et nytt forskningsprogram i regi av Framsenteret – «Plast i Arktis». Plastforsøpling har blitt en av de største globale miljøproblemene og er en trussel mot arktiske økosystemer.

– Vi skal etablere og formidle kunnskap om omfanget, fordeling og transport av plastforurensing i nordområdene, og forske på hvordan det påvirker arktiske økosystemer på land, sjøis og i havet, sier leder for arbeidsgruppa, Claudia Halsband.

I første omgang har Framsenteret satt av tre millioner kroner til forskningsprogrammet, penger som kommer fra Klima- og miljødepartementet.

En vitenskapelig plan for de neste 5 årene skal publiseres 1. oktober

Powered by Labrador CMS