Marius Warg Næss ved NIKU får Framsenterets forskningspris og Dorte Herzke får Framsenterets formidlingspris. (Foto: NIKU og NILU)
Marius Warg Næss ved NIKU får Framsenterets forskningspris og Dorte Herzke får Framsenterets formidlingspris. (Foto: NIKU og NILU)

Framprisene til Marius Warg Næss og Dorte Herzke

Framsenterets forskningspris for 2018 går til Marius Warg Næss fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Komitéen skriver at prisen går til en forsker som gjennom de senere år har skrevet en rekke tverrfaglige artikler med tema i skjæringspunktet mellom antropologi og økologi. Næss har opparbeidet seg et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk og er aktiv på både internasjonale konferanser og på flere ulike nasjonale vitenskapelige arenaer.

Komitéen konkluderer med at Næss fyller alle kriteriene for Framsenterets forskningspris på en utmerket måte og ser vedkommende som en svært god representant for arbeidet som gjøres i et av flaggskipene i Framsenteret.

Framsenterets formidlingspris 2018 går til Dorte Herzke fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).

Komitéen skriver at Herzke er en forsker som formidler mye og godt, og som tenker nytt og når ut til ulike publikumsgrupper gjennom flere kanaler og fora. Prisvinneren oppfyller alle kriteriene til formidlingsprisen. Herzke er en aktiv, kreativ og innovativ formidler, som behersker de tradisjonelle kanalene godt, gjennom intervjuer i TV, radio, aviser og foredragsvirksomhet, og er selv initiativtakeren til formidlingen.

Les mer om prisene på framsenteret.no.

Powered by Labrador CMS