Advarer mot oljeboring i nord

- Oljeutslippet fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen må oppfattes som en advarsel om at Lofoten og andre sårbare områder i nord må skånes for oljeutvinning, mener direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Publisert

4 000 kubikkmeter olje er nok til å lage en miljøkatastrofe. Og selv om oljeflaket fra Statfjord A allerede er i ferd med å løse seg opp, mener Sollie at hendelsen er en påminnelse om hvilke konsekvenser oljeboring kan få i mer utsatte områder.

- Hadde Statfjord A-utslippet skjedd i et sårbart område i nord, kunne konsekvensene blitt dramatiske.

- Lofoten er et eksempel på et unikt område som er helt i særklasse globalt, og er av stor betydning for fisk, fugler og pattedyr, sier Sollie i en pressemelding fra Direktoratet for naturforvaltning.

- Dette er det viktigste gyteområdet for torsken på den nordlige halvkule. Her finnes de største sjøfuglkoloniene på fastlandet i Europa. Her ligger også verdens største kaldtvannskorallrev.

- Også andre områder i nord har lignende unike verdier som ikke bør utsettes for den risikoen oljeutvinning medfører.

Best å ikke bore

Direktoratet for naturforvaltning mener det er flere grunner til å være forsiktige med boring i nord. Noen av feltene der oppe ligger nærmere land enn i Nordsjøen. Dermed er det større risiko for at oljesøl kan nå kysten.

Dessuten er det snakk om værharde områder der det kan bli svært vanskelig å samle opp olje som har lekket ut. Vi ved i tillegg lite om hvilke langtidsvirkninger petroleumsaktivitet i nordområdene kan gi.

- Det beste virkemiddelet vi har for å skåne sårbare områder, er å si nei til oljeutvinning der, konkluderer Sollie i pressemeldingen.

Lenke:

Direktorat for naturforvaltning: - For risikofylt å åpne for oljeboring i sårbare områder i nord