Vil lage skyer mot global oppvarming

Kan gråere vær bremse den globale oppvarmingen? Å skape et tykkere skydekke kan kjøle ned og gi mer tid til å kutte utslippene, mener en amerikansk forsker.

Tom Wigley foreslår i tidsskriftet Science en strategi hvor kjemiske stoffer sprøytes inn i atmosfæren for å skape mer skyer og dempe oppvarmingen.

Han mener vi kan manipulere klimaet på denne måten, og motvirke noe av oppvarmingen som følger av den økende konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

Teorien er at et økt skydekke vil reflektere mer av sollyset tilbake ut i verdensrommet.

Vulkanutbrudd

Wigley bruker det vedvarende økte skydekket over vulkanen Mt. Pinatubo etter at den hadde et utbrudd i juni 1991, som et eksempel på hvordan dette kan virke.

Utbruddet, som slapp ut en god del SO2 i atmosfæren, forårsaket en målbar kortvarig nedkjøling uten å forstyrre klimasystemet på en alvorlig måte, ifølge Wigley.

Han mener at man kan slippe ut såkalte forløpere til sulfataerosoler, for eksempel svoveldioksid (SO2) i stratosfæren for å lage et såkalt negativt pådriv (noe som bidrar til lavere temperatur) i klimasystemet.

Han tenker seg dette som en motvekt til det positive pådrivet fra CO2.

Skyer kan virke begge veier

Problemet med skyer er at klimaforskerne ikke har helt klart for seg hvilken virkning de har på klimaet. Skyer kan nemlig både forårsake oppvarming og nedkjøling. Dette blir ikke tatt opp til diskusjon i artikkelen i Science.

Samtidig som skydekket kan hindre solstråler i å nå inn, har det også evnen til å reflektere varmestråler som blir reflektert fra bakken.

Når jordoverflaten blir varmet opp av sollyset, vil den nemlig sende det meste av energien ut igjen mot verdensrommet som varmestråling.

Størstedelen av denne strålingen absorberes på nytt av skyer, partikler og visse gasser i atmosfæren på veien ut. Dette fører til en oppvarming av atmosfæren, som igjen fører til en videre oppvarming av jordoverflaten.

Du kan lese mer om hvordan dette virker i artikkelen Jordkloden som et drivhus.

Kan bryte ned ozon

Det er dessuten mye ved klimasystemet som vi ikke helt forstår i dag, og sjansen er til stede for at denne typen inngrep kan ha konsekvenser vi ikke har oversikt over.

Wigley diskuterer for eksempel muligheten for at denne typen utslipp kan forsinke gjenoppbyggingen av ozonlaget, men sier at effekten vil være liten.

Tom Wigley hører til ved National Center for Atmospheric Research i USA.

Referanse:

T. M. L. Wigley; A Combined Mitigation/Geoengineering Approach to Climate Stabilization; Sciencexpress, 14. september 2006.

Powered by Labrador CMS