Brenning av en risåker i India for å effektivisere jordbruket.  (Foto: NP India Burning/Wikimedia Commons)
Brenning av en risåker i India for å effektivisere jordbruket. (Foto: NP India Burning/Wikimedia Commons)

Ozon tar livet av Indias avlinger

Bergeninger viser at mat nok til 94 millioner mennesker kan ha gått tapt i løpet av ett år.

Bakkenær ozon, en form for luftforurensning, har ødelagt store deler av Indias avlinger. Det viser en studie publisert i American Geophysical Union.

India er i gang med ny lovgivning hvor de tar sikte på å bistå to tredjedeler av landets befolkning med korn. Det betyr at landet må produsere 61,2 millioner tonn korn i året.

Kornavlingene som gikk tapt til ozon-forurensningen utgjør litt over ni prosent av det befolkningen trenger. Det tilsvarer 5,6 millioner tonn korn tapt.

Avlingene med soya, korn og ris kunne derfor i teorien brødfø rundt én tredjedel av landets fattigste innbyggere.

Kalkulerte med ozon

Bakkenært ozon oppstår som regel som en konsekvens av gassutslipp fra kjøretøy og fabrikker og forhindrer fotosyntese.

Ved å ta utgangspunkt i de beregnede utslippene for 2005, kunne de sammenligne hvor mye ozon avlingene ville tåle. Plantene tåler omtrent 0,04 miligram ozon eller over per liter luft.

Forskerne så at mengdene ozon i lufta var farlige for avlingene stort sett over hele landet, særlig i vekstperioden. Ved å beregne ulike utslipp kunne forskerne bergegne hvor mye av avlingene som døde på grunn av ozon.

130 millioner biler 

Foreløpig finnes det ingen retningslinjer for vern av indisk jordbruk fra bakkenær ozon. Forskerne bak rapporten håper nå at deres funn kan bidra til nye politiske holdninger.

Med et tredoblet antall biler i løpet av det siste tiåret, er det rundt 130 millioner biler i landet som bidrar betydelig til dannelsen av bakkenær ozon.

Ifølge myndighetenes eget kontrollorgan, er luftforurensningen i Dehli snart på lik linje med tilstandene i Beijing, en av verdens mest forurensede byer. Verdens Helseorganisasjon regner Indias storbyer som noen av de mest forurensede i verden.

Referanse:

Ghude, S. Jena, C. Chate, D. Beig, G. Pfister G. Kumar, R. Ramanathan, V. Reductions in India’s crop yield due to ozone. American Geophysical Union (2014)

Powered by Labrador CMS