Et jordras gikk mellom husene i Vassenden i Jølster kommune. Forskere frykter flere slike ras som følge av klimaendringene. (Foto: Audun Braastad, NTB )scanpix
Et jordras gikk mellom husene i Vassenden i Jølster kommune. Forskere frykter flere slike ras som følge av klimaendringene. (Foto: Audun Braastad, NTB )scanpix

Miljøgifter i norske kommuner skal kartlegges – frykt for vannforurensning øker

Norske kommuner mangler en oversikt over giftkilder. Med mer nedbør, flom og skred frykter forskere at miljøgifter fra disse blir spredt ut i naturen.

Kilder til miljøgifter finnes i alle norske kommuner, sier toksikolog og klimaforsker Torunn G. Hønsi ved Vestlandsforsking til Nationen.

Dette kan for eksempel dreie seg om materiale eller gifter fra industri, landbruk eller søppelfyllinger.

Hønsi er blant en rekke forskere som i samarbeid med en nasjonal ekspertgruppe skal utvikle det nye digitale verktøyet «miljøgiftkartleggeren».

Verktøyet skal hjelpe kommunene med å kartlegge områder som er særlig utsatt for spredning av forurensning som følge av ekstremvær og langvarige klimaendringer. Disse skal kartfestes i databasen Grunnforurensning.

Vestlandsforsking og Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 2,9 millioner kroner til arbeidet av Regionalt forskningsfond Vest.

Hønsi viser til skredene i Jølster i Sogn og Fjordane. Kraftig regnvær 30. juli utløste en rekke store skred.

– De ville vannmassene, stein og jord har ført til enorme skader og utgjort umiddelbar fare for liv og helse. Om slike flommer og ras også tar med seg farlig avfall, kjemikalier og forurensede masser på sin vei, vil skadeomfanget forverres både på kort og lang sikt, sier hun.

Miljøgifter blir sakte brutt ned i naturen og kan også bli konsentrert i næringskjeder. De kan spre seg over store avstander med havstrømmer og vind, påpeker Hønsi.

Powered by Labrador CMS