​Illustrasjonen viser hovedkonseptet det nå jobbes med for operasjonsrommet i de nye ubåtene Norge skal kjøpe inn.  (Illustrasjon: Halogen)
​Illustrasjonen viser hovedkonseptet det nå jobbes med for operasjonsrommet i de nye ubåtene Norge skal kjøpe inn. (Illustrasjon: Halogen)

Norge og Tyskland samarbeider om å gjøre ubåter smartere

Det er allerede bestemt at Norge og Tyskland skal anskaffe identiske ubåter av type 212CD (Common Design). I langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at fire nye ubåter settes i drift fram mot 2032. Tyskland skal ha to nye ubåter. 

I fjor underskrev Norge og Tyskland to avtaler for å utvikle felles maritimt forsvarsmateriell. Nå tas samarbeidet et steg videre.

Denne uken signerte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en samarbeidsavtale med tyske BAAINBw (Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-service Support), som har ansvar for en rekke tyske forskningsinstitutter. 

Sammen skal partene drive forskning og utvikling av teknologi til ubåter, missiler og minemottiltak. Avtalen innebærer også testing og evaluering av teknologiske løsninger og utstyr, samt oppdatering og videreutvikling av løsningene så lenge systemene er i drift.

Powered by Labrador CMS