​Høsten 2017 demonstrerte FFI et nytt baseforsvarssystem der vaktmannskapene bruker sensorer og autonome droner og kjøretøy for få bedre oversikt.  Den nye avdelingen skal gjøre oss enda bedre på eksperimentering for å finne nye løsninger basert på eksisterende og ny teknologi. (Foto: FFI)
​Høsten 2017 demonstrerte FFI et nytt baseforsvarssystem der vaktmannskapene bruker sensorer og autonome droner og kjøretøy for få bedre oversikt. Den nye avdelingen skal gjøre oss enda bedre på eksperimentering for å finne nye løsninger basert på eksisterende og ny teknologi. (Foto: FFI)

FFI-avdeling skal jobbe for kommersialisering av ny teknologi

I dag jobber flere hundre forskere og ingeniører ved FFI på Kjeller. Hovedmålet er å gjøre Forsvaret bedre gjennom å ta i bruk ny eller eksisterende teknologi på smarte måter.

Opp gjennom årene har mange ideer og løsninger unnfanget hos FFI, blitt til kommersielle produkter både innen forsvarsindustrien og sivilt.

Avdelingen FFI nå starter opp skal jobbe med å kommersialisere gode ideer og sørge for et enda bedre samarbeid mellom norsk industri, Forsvaret og forskningsmiljøer.

– Ny teknologi og nytt materiell må i de fleste tilfeller kommersialiseres gjennom en industriaktør slik at produktene blir tilgjengelige på et kommersielt marked før Forsvaret kan ta det i bruk, sier Hanne Bjørk, forskningsdirektør ved den nye avdelingen.

– Ofte er forskeren mest opptatt av hva som er nytt og er over på andre problemstillinger idet nyhetsverdien er borte. Ved å opprette denne nye avdelingen tar FFI et enda større ansvar for at kunnskapen, teknologien og løsningene vi utvikler gjennom vår forskning faktisk blir tatt i bruk, sier Bjørk.

Hun ser for seg at FFI gjennomfører flere hurtige utviklingsløp, der tilgjengelig teknologi blir videreutviklet til konsepter og løsninger Forsvaret kan bruke.

Powered by Labrador CMS