Arild Johannessen (t.h.) mottok SR-banks innovasjonspris under universitetets årsfest. Prisen ble delt ut av seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal. (Foto: UiS)
Arild Johannessen (t.h.) mottok SR-banks innovasjonspris under universitetets årsfest. Prisen ble delt ut av seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal. (Foto: UiS)

SR-banks innovasjonspris til Arild Johannessen

Innovasjonsprisen fra Sparebanken 1 SR-bank tildeles dr. scient Arild Johannessen, leder av Biosentrum, et heleid datterselskap av IRIS.

Johannessen får prisen for forskning på gassbasert fermentering og kommersialisering av robuste forretningsmodeller for fullskala industriproduksjon. Han har gjennom en årrekke forsket på og utviklet en teknologi basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg naturgass. 

Juryen har lagt vekt på at Johannessen har vist stort engasjement og innovasjonsvilje innen sitt fagområde og har oppnådd mye i løpet av sin karriere. 

– At arbeidet mitt er blitt nyttiggjort er noe som gir meg energi og er en drivkraft. At vi som forskere kan gi tilbake til samfunnet gjennom ny teknologi og i dette tilfellet nye grønne løsninger, er for meg givende. Like viktig for meg er også den viten at vi som forskere kan og vil etablere nye arbeidsplasser og derfor gjøre en forskjell for de menneskene som får dette som en jobb og et produkt, sa Johannessen da han mottok prisen.

Prisen består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.