Prisvinner Janne Stigen Drangsholt har en sterk formidlingsevne og et sterkt engasjement. Direktør Jan Hauge i Stavanger Forum delte ut prisen. (Foto: UiS)
Prisvinner Janne Stigen Drangsholt har en sterk formidlingsevne og et sterkt engasjement. Direktør Jan Hauge i Stavanger Forum delte ut prisen. (Foto: UiS)

Janne Stigen Drangsholt tildelt formidlingspris

En svært god formidlingsevne og kapasitet gjør førsteamanuensis Janne Stigen Drangsholt ved UiS til prisvinner av Stavanger Forums formidlingspris for 2016.

– I tillegg til formidling i vitenskapelige kanaler kan Drangsholt vise til et meget omfattende antall innslag, intervjuer og kronikker i radio og dagspresse, sa direktør Jan Hauge i Stavanger Forum da han delte ut prisen.

Hauge trakk fram Drangsholts faste formidlingsoppdrag for Stavanger Aftenblad og Aftenpostens månedlige magasin Innsikt. Artiklene er knyttet opp mot hennes egen forskning innen humaniora. Prisvinneren var glad og stolt da hun mottok prisen. Hun takket blant annet Statens lånekasse som har gjort det mulig for en jente fra Sandnes å studere akkurat det hun vil.

Også Knut Olav Åmås, tidligere debattredaktør i Aftenposten, fikk en stor takk.

– Jeg deltok på et skrivekurs hvor han sa at det er lett å bli en stemme i norsk offentlighet. Det brøt en barriere for meg, sa Drangsholt.

Hun takket også UiS og lederne Odd Magne Bakke og Marie Smith Solbakken på Institutt for kultur- og språkvitenskap for å ha gitt henne stor frihet i arbeidet.