Utenriksminister Børge Brende og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet lanserte 15.august Mohnprisen i Tromsø.  (Foto: Tommy Hansen)
Utenriksminister Børge Brende og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet lanserte 15.august Mohnprisen i Tromsø. (Foto: Tommy Hansen)

Børge Brende lanserte ny forskningspris

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis ble tirsdag 15. august lansert av utenriksminister Børge Brende.

Mohnprisen er opprettet i et samarbeid mellom Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på to millioner norske kroner og skal deles ut annethvert år. Formålet er å anerkjenne forskning relatert til Arktis.

Lanseringen ble holdt av rektor og leder for prisens styringskomitè Anne Husebekk ved UiT og utenriksminister Børge Brende på campus Tromsø. 

– Desto lenger nord man beveger seg, er avveininger ofte mer krevende og derfor må politiske beslutninger knyttet til nordområdene være kunnskapsbaserte. Det er blant annet sårbar natur og kompliserte økosystemer. Mohnprisen og et økt fokus på forskning relatert til disse områdene er dermed svært viktig, sier Brende.