Forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Anners Lerdal deler ut forskningsprisen til Cecilie P. Schrøder   (Foto: Johan Stenseth)
Forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Anners Lerdal deler ut forskningsprisen til Cecilie P. Schrøder (Foto: Johan Stenseth)

Pris til Cecilie Schrøder for årets artikkel

Lovisenberg Diakonale Sykehus tildelte årets forskningspris til forsker og overlege, Cecilie Piene Schrøder for hennes vitenskapelige artikkel om skulderkirurgi. 

Komiteen som har vurdert de nominerte studiene konkluderte med at studien undersøkte en viktig problemstilling innen skulderkirurgi. Forskerne sammenliknet to tradisjonelle skulderoperasjoner med placebokirurgi for pasienter med skulderskade i en såkalt randomiserte kontrollstudie.

Alle deltagere i studien samtykket til å delta, og i ettertid har pasienter som ikke gjennomførte vanlig kirurgi blitt kontaktet av sykehuset. 

Studien ble publisert i mai 2017 og viser at en rekke pasienter kunne klart seg uten operasjon. Den viser hvor stor betydning placebo effekten har.

Powered by Labrador CMS