Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholm Universitet og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien. (Foto: NTNU)
Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholm Universitet og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien. (Foto: NTNU)

Gunnerusprisen i bærekraft til Carl Folke

Professor Carl Folke tildeles Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på em million kroner, samt en gullmedalje og diplom. 

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober.