Økt fare for beinbrudd har med hormoner og tarmbakterier å gjøre. Svensk forsker får norsk pris for sin forskning på beinskjørhet. (Foto. Shutterstock)
Økt fare for beinbrudd har med hormoner og tarmbakterier å gjøre. Svensk forsker får norsk pris for sin forskning på beinskjørhet. (Foto. Shutterstock)

Fant ut at tarmbakterier kan øke risikoen for beinbrudd - får pris

Professor Claes Ohlsson får i år Anders Jahres medisinske hovedpris for sin forskning på beinskjørhet. Han har påvist hvordan hormoner og tarmbakterier virker på beinmassen.

Mystisk nok har eldre nordmenn og svensker verdensrekord i beinbrudd forårsaket av beinskjørhet. Det har lenge vært uvisst hvorfor vi er verdensledende på slike beinbrudd, som utgjør et stort, offentlig helseproblem.

Claes Ohlsson får Anders Jahres medisinske hovedpris for forskning på beinskjørhet. (Foto: Carl Hjelte)
Claes Ohlsson får Anders Jahres medisinske hovedpris for forskning på beinskjørhet. (Foto: Carl Hjelte)

Claes Ohlsson, ved Sahlgrenska Akademiet i Sverige, har hatt særlig fokus på geners og hormoners betydning, og har ifølge juryen levert banebrytende innsikt i årsakene til osteoporose.

Prisen er på en million norske kroner, og blir utdelt i Oslo i høst.

Hormoner spiller viktig rolle

Professoren har identifisert viktige genetiske faktorer som regulerer beinmassen og risikoen for å få beinbrudd.

Han har også hatt særlig fokus på den hormonelle reguleringen av beinvekst og forbrenning.

Ved å ta utgangspunkt i store observasjonsstudier av folks gener, har han så fulgt opp med kontrollerte studier på både mus og menn. Han har identifisert hvordan kjønnshormoner påvirker beinmassen.

- Normale mengder kjønnshormoner kreves hos både kvinner og menn for at de skal utvikle et sterkt skjelett i puberteten, skriver Ohlsson i en epost til forskning.no.

Kvinnelig kjønnshormon viktig for menn

Hos kvinner synker det kvinnelige hormonet estradiol kraftig i overgangsalderen og reduserer beinmassen. Skjelettet blir dermed skjørere.

- Hos menn faller ikke kjønnshormon-nivået like raskt. Men også for menn er særlig det kvinnelige kjønnshormonet viktig for skjelettet. Menn på 60 år har faktisk mer av estradiol enn en jevnaldrende kvinne, skriver Ohlsson.

I sin forskning på kjønnshormoner forsøker forskerne å finne ut hvordan kjønnshormoner kan gi bedre beinstyrke uten at det oppstår bivirkninger som rammer andre steder i kroppen.

I en studie av over 2000 menn mellom 69 og 81 år, fant de ut at 40 prosent av dem falt i løpet av 2,7 år. Menn med høye nivåer av et hormon som heter dehydroepiandrosterone, hadde lavere risiko for å falle.

Ohlssons forskning på hvordan hormoner kan sende signaler om beinvekst, kan legge grunnlag for å utvikle nye medisiner mot osteoporose med få bivirkninger, skriver juryen.

Probiotika kan styrke beinmassen

Tarmbakterier kan også påvirke beinmassen, har Ohlsson vist.

Hans forskningsgruppe var først ute med å vise at tarmbakterier kan ha både heldige og uheldige effekter på skjelettet, avhengig av bakterienes sammensetning.

Ohlssons forskning har lagt grunnlaget for et ny forskningsfelt som handler om tarmbakteriers betydning for skjelettet, kalt osteomikrobiologi.

- Vi var først ute med å vise i mus at visse typer bakterier som finnes i spesifikke probiotika-produkter, kan beskytte skjelettet mot beinmassetap etter tap av kjønnshormoner, skriver Ohlsson.

Bakterier kan både øke og minke benmassen

Flere andre forskningsgrupper har senere gjentatt dette funnet i nye museforsøk.

Uavhengige kliniske studier på kvinner som er over menopausen, har vist at beinmassen påvirkes på lignende måte av de samme bakteriene som virker på mus.

- Vi tror ikke at all probiotika har samme effekt på skjelettet, fordi våre studier tyder på at bakterier både kan øke og minske beinmassen, avhengig av hvilke bakterietyper man gir, forklarer Ohlsson.

Beinceller påvirker kroppsvekt

Derfor gjenstår det mye klinisk forskning for å finne ut hvilke spesifikke typer probiotika-bakterier som virkelig styrker skjelettet hos mennesker.

Professoren har også nylig demonstrert at celler inne i skjelettet kan regulere ikke bare beinmassen, men også kroppsvekt og fettmasse.

Referanse:

C. Ohlsson mf: Serum DHEA and Its Sulfate Are Associated With Incident Fall Risk in Older Men: The MrOS Sweden Study. Journal of Bone and Mineral Research. 12. mars 2018.

Powered by Labrador CMS