Ny komité på plass

Prorektor Gerd Bjørhovde ved Universitetet i Tromsø tar over stafettpinnen som ny leder av Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning etter Kari Melby.

Publisert

Som varslet av minister Øystein Djuepedal tidligere dette året har Kunnskapsdepartementet vedtatt å videreføre Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (KIF-komiteen) for en ny treårsperiode.

"Prorektor Gerd Bjørhovde, ny leder av Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Foto: Beret Bråten"
"Prorektor Gerd Bjørhovde, ny leder av Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Foto: Beret Bråten"

Gerd Bjørhovde, professor og prorektor ved Universitetet i Tromsø blir ny leder av komiteen, og komiteens virkeområde utvides til å også omfatte forskningsinstituttsektoren.

Videreføre arbeid

I mars avsluttet den første komiteen, nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004, sin virksomhet etter å ha levert inn sluttrapporten “Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter”.

Komiteen som skal videreføre dette arbeidet har et mandat som ligger tett opp til den første komiteens mandat.

Bredere mandat

KIF-komiteen skal fremdeles støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren.

Men nytt nå er at komiteen også skal jobbe opp mot forskningsinstituttsektoren, en sektor som ikke var en del av den tidligere komiteens virkeområde.

Det nye mandatet til Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning legger også vekt på at komiteen skal samarbeide tett med Norges forskningsråd og KILDEN, og at aktører og institusjoner i universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstituttsektoren, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen.

Komiteens sammensetning

Professor og prorektor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø

Professor Knut Holtan Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, HF-fakultetet, NTNU

Førsteamanuensis Eva Skærbæk, helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold

Ernst Kristiansen, konserndirektør i SINTEF og plassjef for SINTEF Oslo

Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd

Leder Katrine Elida Aaland, Studentenes Landsforbund

Seniorrådgiver Karen-Lise Scheie Knudsen, Høgskolen i Agder