Islandske Helga Dis Sigurdardottir er forskaren som vil fange folk med film. (Foto: Robin Munkvold)
Islandske Helga Dis Sigurdardottir er forskaren som vil fange folk med film. (Foto: Robin Munkvold)

Gjer vitskapelege artiklar til film

Syns du vitskapelege artiklar er vanskelege å forstå? Her er forskaren som går motstraums.

Alle forskarar ynskjer at deira forsking skal bli sett av flest mogleg. Slik at funna kan bidra til nyskaping, forandring og forbetring. Men det er ikkje alltid like lett å få merksemd i eit stadig meir krevjande medielandskap. Og kanskje enno verre om det er forsking du vil formidle.

Førsteamanuensis Helga Dís Ísfold Sigurdardottir ved Nord universitet går difor nye vegar for å nå ut til sine målgrupper med forskinga.

Når ho no skal presentere doktorgradsavhandlinga si, tek ho i bruk animert video.