Professor Tor Paaske Utheim. (Foto: Camilla Stolp)
Professor Tor Paaske Utheim. (Foto: Camilla Stolp)

EU-penger til forskning på stamceller

Forsker Tor Paaske Utheim ved Høgskolen i Sørøst-Norge er med i et internasjonalt forskningsprosjekt som kan få betydning for transplantasjoner av stamceller til øyet.

– Det er hyggelig å få anledning til å være en del av en forskergruppe som har fått EU-bevilgning. Resultatene fra prosjektet vil kunne brukes både i og utenfor medisin.

– Et langsiktig mål er å kunne utvikle behandling, som kan komme pasienter med blindhet og tørre øyne til gode, sier professor Tor Paaske Utheim ved Nasjonalt senter for syn, optikk og øyehelse på HSN.  Han er også engasjert i forskning ved Tørreøyneklinikken.

Foruten professor Ola Nilen ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo og Jon Roger Eidet på Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, er han eneste norske deltaker i prosjektet som nylig har fått 36 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horizon 2020.

I tillegg til de norske forskerne, inngår forskere fra Finland, Belgia, Nederland, Frankrike, Spania, Tyskland, Irland og USA.

Powered by Labrador CMS