Advarer mot overdreven bruk av aktiv sykmelding

Bruk av aktiv sykmelding kan føre til en økning i sykefraværet som ikke er reell, mener professor Steinar Westin. LO vil at disse tallene skilles ut fra fraværsstatistikken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Westin, som er professor i sosialmedisin ved NTNU, advarer mot en utvikling der arbeidsgivere ser seg tjent med å ha arbeidstakere på aktiv sykemelding. Den ansatte kan da være i jobb, men få lønnen betalt som sykelønn fra det offentlige.

- Det er helt klart at avtalen om inkluderende arbeidsliv, og bruken av aktiv sykmelding, må håndteres med større forsiktighet, sier Westin til NTB.

Skjuler nedgang

Westin frykter at misbruk av aktiv sykmelding kan føre til kunstig høye fraværstall, som igjen kan gi arbeidsgiversiden argumenter for å svekke sykelønnsordningen. Dette er svært aktuelt i forbindelse med evalueringen av avtalen om inkluderende arbeidsliv.

- Aktiv sykmelding er ikke sykefravær, ettersom den ansatte jo jobber i bedriften, om enn med andre oppgaver enn til vanlig. Men arbeidet er lønnet av det offentlige, altså er dette kynisk sett en lønnssubsidiering av bedriften, sier Westin.

Westin er allmennpraktiserende lege ved siden av sin professorgjerning og opplever ofte at arbeidstakere kommer til ham med “beskjed” fra arbeidsgiver om å bli satt på aktiv sykmelding.

Professoren understreker at intensjonen ved slik sykmelding er bra, men tror overdreven bruk kan ødelegge for målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Han mener statistikken over sykefravær må deles opp i kategoriene korttid, langtid og aktiv sykmelding for å kunne gi noen mening.

- Det er viktig at avtalen evalueres på en ordentlig måte, men da må ikke disse kategoriene slås sammen i én statistikk over sykefravær. Man må gjøre statistikken bedre, slik at den blir lettere å tolke. Jeg har ennå til gode å se gode nok data, sier Westin.

En tredel

Westin får støtte fra LO i sin kritikk av fraværsstatistikken.

- Aktiv sykmelding er blitt så populært at ordningen omfatter en tredel av de sykmeldte. Noe av problemet med å få ned sykefraværet er kanskje at ordningen er blitt for populær, sier førstesekretær Per Gunnar Olsen i LO.

Ordningen med aktiv sykmelding er en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv som regjeringen inngikk med partene i arbeidslivet for to år siden og som gjelder fram til utgangen av 2005.

29. oktober møtes deltakerne i avtalen til et evalueringsmøte, og da vil LO fremme krav om å skille ut disse tallene fra fraværsstatistikken.

- Vi har fortsatt tro på å nå målet om en reduksjon av sykefraværet på 20 prosent i løpet av perioden, sier Olsen.

Mandag diskuterte LO-sekretariatet strategien før evalueringsmøtet. Blant annet ønsker LO en forenkling av byråkratiet rundt avtalen om inkluderende arbeidsliv, en “light”, for å få flere små- og mellomstore bedrifter med. De vil også foreslå en trapp for reduksjon av arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere fra 60 til 67 år.

- Men akkurat nå er regjeringens forslag om kutt i sykelønnsordningen det viktigste. Dette kan ikke oppfattes som annet enn et inngrep i avtalen om inkluderende arbeidsliv og et brudd på regjeringens forpliktelser, sier Olsen.

(NTB)

Powered by Labrador CMS