Deprimert i mugne hus

Deler du husvære med muggsopp øker risikoen for depresjon, konkluderer amerikanske forskere med en smule forbløffelse.

Fuktige mugginfiserte hjem høres unektelig ikke ut som noen ønskedrøm. Men blir man deprimert av å bo i dem?

Noen tidligere undersøkelser fra Storbritannia antydet at svaret var ja. Edmond Shenassa og kollegaene ved Brown University var imidlertid langt fra overbeviste, og satte ut for å avkrefte ideen.

- Vi mente at så snart vi regnet med faktorer som klart kunne medvirke til depresjon - som jobbstatus og trengsel - ville vi se en hver sammenheng svinne, sier Shenassa i ei pressemelding.

- Men det motsatte var sant. Vi fant en sterk forbindelse mellom depresjon og det å bo i et fuktig, mugginfisert hjem.

Forskerne påpeker likevel at man ikke kan si noe om årsaken til sammenhengen. Det er for eksempel ikke sikkert at selve muggen fysisk påvirker den mentale helsa til beboerne, men at uhumskhetene i stedet kan ha en indirekte effekt på humøret.

Intervjuer og muggspaning

Forskerne brukte data fra 5882 voksne mennesker fra 2982 ulike hjem i Europa.
De hadde kommet fram i en diger undersøkelse i regi av Verdens helseorganisasjon, fra 2002 og 2003.

Deltagerne hadde svart på ei hel rekke av spørsmål hvorav flere dreide seg om klassiske symptomer på depresjon. De som hadde foretatt intervjuene hadde samtidig speidet etter synlige tegn til mugg i husene de besøkte.

- Det som er helt klart er betydningen av boligen som en indikator på helse, inkludert mental helse, konkluderer forskerne, som nå lurer fælt på hva som kan være årsaken til den sterke sammenhengen.

To mulig årsaker

Antageligvis er det snakk om to faktorer, tror teamet. Den ene er følelsen av å ikke ha kontroll over omgivelsene. Den andre dreier seg om faktiske helseplager som følger med et litt for tett samboerskap med muggsopp.

Sopp kan nemlig knyttes til både pusteproblemer, utmattelse og forkjølelser, heter det i pressemeldinga.

Nå jobber forskerne med en oppfølgingsundersøkelse for å finne ut om muggsoppen faktisk er direkte årsak til depresjon. Og denne gangen vil nok ikke Shenassa og teamet la seg overraske om det skulle stemme.

Mugg lager tross alt giftstoffer, mener de, og noen undersøkelser tyder på at disse stoffene kan påvirke både nervesystemet, immunsystemet og hjernen.

Referanse:

Forskningen er utført av Allison Liebhaber, Constantine Daskalakis, Mary Jean Brown og Edmond Shenassa. Rapporten er publisert i American Journal of Public Health, 2007.

Powered by Labrador CMS