Vil avsløre virusenes strategier

Virus muterer for å unngå at verten utkommanderer immunforsvaret. Mehrdad Sobhkhez vil avsløre virusenes hemmeligheter.

Han studerer hvordan laksens immunforsvar virker ved virusinfeksjoner, det såkalte antivirale immunforsvaret. Studiene viser at laks og pattedyr har de samme immunresponsene.

Interferoner, proteinene som uttrykkes i verten ved en virusinfeksjon, er selve «på-bryteren» for virusforsvaret. Spesielt inngående har Sobhkhez studert hvordan signalmolekyler som bidrar til å utløse de riktige antivirusproteinene, opptrer, og hvor i laksen de utløser immunresponser.

– Kloning av disse molekylene gir oss verktøy til å forstå virusenes strategier for å omgå fiskens immunforsvar, sier Sobhkhez, som tar sin doktorgrad ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet. 

Powered by Labrador CMS