En notis fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering - les mer.

Tau utgjør en stor del av søpla i havet, og mesteparten av dette er sannsynlig avkapp. Dette er avfall som kan ha stor negativ påvirkning på dyreliv i havet. (Film: FHF)

Ny kunnskap gir sjømatnæringene verktøy til å ta plastgrep

Forskningsprosjektet HAVPLAST er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierings (FHF) satsing for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen.

Initiativet til prosjektet kommer fra næringen selv, finansiert av FHF og ledet av SALT. Det er gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning og aktører i sjømatnæringen – både innen havbruk og fiskeri.

HAVPLAST bidrar med ny kunnskap om omfang og årsaker til plastforsøpling fra fiskeri og oppdrett til havmiljøet og fremmer forslag til forebyggende tiltak.

HAVPLAST bidrar blant annet med nye data om mengden mikroplastutslipp fra fôrslanger i oppdrett som tyder på at slike utslipp er lavere enn tidligere antatt.

Prosjektet dokumenterer også plastavfall på avveie fra oppdrett og presenterer grove estimater for omfanget av plastforsøpling fra fiskeri langs kysten.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til FHF

Powered by Labrador CMS