Peder A. Jansen presenterer på vegne av forskerne i Veterinærinstitutets lakselusgruppe.  (Foto: Asle Haukaas)
Peder A. Jansen presenterer på vegne av forskerne i Veterinærinstitutets lakselusgruppe. (Foto: Asle Haukaas)

Veterinærinstituttet lanserer lusekalkulator

Veterinærinstituttet lanserer nye verktøy for å forutse mengden lakselus. Tjenestene er nettbaserte og skal gi oppdrettsnæringen, forvaltningen eller andre interesserte muligheten til å se forventet lusemengde fram i tid i alle produksjonsområder langs norskekysten.

– Jo tidligere oppdretterne får innblikk i en økning i lusemengden jo større er sjansene for at de iverksetter tiltak i tide, slik at de holder seg under den lovlige grensen. Vi håper verktøyene blir et nyttig bidrag i håndtering av luseproblemet, sier forsker Peder A. Jansen ved Veterinærinstituttet.

Det ene verktøyet er en grafisk fremstilling av situasjonen langs hele kysten. Dette “smittepresskartet” ligger åpent for alle. Det andre verktøyet, “lusekalkulatoren”, er beregnet for oppdrettere. Hver enkelt oppdretter kan legge inn sine egne lusetall, fiskevekt og sine egne tiltak og få prognoser for utvikling av luseinfeksjon i anleggene sine tre uker frem i tid.

Her finner du Veterinærinstituttets smittepresskart og lusekalkulator.

Powered by Labrador CMS