Forskerne har sett på hvor mye mors egenskaper å har å si for den populære oppdrettsfisken Tilapia. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)
Forskerne har sett på hvor mye mors egenskaper å har å si for den populære oppdrettsfisken Tilapia. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Forskeren forteller: En god mor er viktig, også for fisk

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Les mer om hvordan mor påvirker oppdrettsfisken

R Joshi, Prof. JA Woolliams, THE Meuwissen & HM Gjøen. «Maternal, dominance and additive genetic effects in Nile tilapia; influence on growth, fillet yield and body size traits.» Heredity, januar 2018.

Studien gjort i samarbeid med Genomar AS, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norge og Roslin Institute, Royal School of Veterinary Studies, University of Edinburgh, UK

 

Forskeren forteller

Denne spalten gir plass til forskere, fagfolk og studenter som med egne ord forteller om sin og andres forskning. Vil du skrive? Ta kontakt på [email protected]

Hos fisk er eggstørrelse og kvalitet eksempler på noe som styres av mor. Disse såkalte maternale effektene er viktig for hvor stor avkommet vil vokse seg. I en ny studie fant vi at det å ta hensyn til morens maternale effekter endret hvordan vi rangerte hvilke av fiskene som ville bli de beste foreldrefiskene i arten tilapia, en populær tropisk oppdrettsfisk.

Dette betyr at vi kan avle tilapia bedre ved å velge fedre og mødre fra ulike linjer, og at vi derfor kanskje bør utvikle hybridavlssystemer for fisk for første gang.

Hvor mye har mor å si for størrelsen?

Alle vet at gener går i arv fra foreldre til avkom. Når mor og far har forskjellige utgaver av ett og samme gen, som for eksempel det som styrer blodtype eller øyefarge, kaller vi dem alleler. Halvparten av disse allelene får vi fra faren vår, og halvparten stammer fra mor.

Når vi avler på tilapia, så ønsker vi å selektere de individene som har de beste genene, altså de med den beste avlsverdien. Men dette er ikke alltid så lett, andre faktorer påvirker også egenskapene vi selekterer for. Små hundevalper vokser for eksempel bedre dersom moren produserer mye melk, eller om det ikke er for mange valper som kjemper om å få sin del.

På samme måte ville vi her se hva fiskemor har å si for veksten til tilapia, ikke bare tidlig i livet. Vi ville også se om det påvirket hvor store de ble når de var fullt utvokste.

Hvis den kombinerte effekten av genene, som et avkom arver fra mor og far, er lik summen av deres individuelle effekter, sier vi at geneffekten er additiv. Den additive effekten av gener er ganske uavhengige av hvilke andre gener som et individ har. Andre geneffekter er avhengig av at visse andre allel også er til stede. Dette kalles ikke-additive effekter, eller samspilleffekter. Disse effektene kan skilles fra morens påvirkning på avkommet, så lenge vi har en god eksperimentell design. Når vi går på en motenettside for å kjøpe klær, er vår beslutning om å kjøpe avhengig av hva vi mener er de viktigste kriteriene enten det er størrelse, pris, merke, kvalitet eller farge. Hvis vi sorterer utvalget av klær etter pris, endrer det også hva som kommer på toppen av anbefalingslisten vi får opp.

På samme måte, når vi skal selektere tilapia, kan vi sortere på grunnlag av kriteriene  additiv genetiske effekter, ikke-additiv genetiske effekter og/eller maternale effekter. Dette vil endre listen av toppkandidater.

Kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk

Denne undersøkelsen forsøkte å finne ut hvordan disse beslutningsparametrene påvirker utvalget av tilapia for ulike egenskaper som vekt, høyde, lengde, tykkelse, filetvekt og filetutbytte. Filetutbytte og lengde ble kun påvirket av additive genetiske effekter, tykkelse og filetvekt ble også påvirket av maternale effekter, mens vekt og høyde ble i tillegg påvirket av ikke-additiv genetisk effekter.

Et hovedfunn var at maternale effekter endret rekkefølgen på de topprangerte individene markant. Dette viser at morens innflytelse, sannsynligvis på grunn av eggets størrelse og kvalitet, er signifikant for tilapias vekst og vekt, til og med når den er voksen. Dette gir oss også mulighet til å avle bedre tilapia ved å ta hensyn til hvilken fisk som er de beste mødrene. Fremtidige forsøk vil vise om vi kanskje bør utnytte genetiske interaksjonseffekter også.

Powered by Labrador CMS