Kan vintersår skyldes sjøvann?

Fiskesykdommen vintersår er et økende problem i norsk lakseoppdrett. Nå skal forskere undersøke om dette kan skyldes økt bruk av sjøvann i produksjonen av lakseyngel.

Publisert

Lakseyngel produseres i ferskvann, men ferskvann er ofte en knapp ressurs for oppdretterne. Det er derfor svært vanlig å blande inn sjøvann, blant annet for å kunne øke produksjonen av fisk.

Laks med vintersår.
Laks med vintersår.

Samtidig med at bruken av sjøvann øker, ser man en økning i forekomsten av vintersår i anleggene. Fiskeriforskning samarbeider nå med en rekke andre forskningsmiljøer for å undersøke om det er en sammenheng mellom vintersår og bruk av sjøvann i produksjonen av lakseyngel.

UV-behandling

Før sjøvannet kommer inn i anlegget blir det behandlet med UV-stråling.

- Denne behandlingen skal fjerne bakterier i sjøvannet, men erfaringene fra oppdretterne tyder på at metoden ikke fungerer godt nok, sier seniorforsker Hilde Toften.

Forskerne skal kartlegge hva som skjer med bakteriene under UV-behandlingen og også undersøke om alternativ vannbehandling kan redusere faren for vintersår.

Betydningen av vannkvalitet

Det skal også undersøkes om risikoen for sykdom øker ved dårlig vannkvalitet. Vannkvaliteten blir dårlig når avfallsstoffer fra fisken hoper seg opp på grunn av lav vannutskiftning og at fisken står tett.

Økt stress kan svekke fiskens helse. Eventuelle symptomer på stress og sykdom vil derfor bli registrert jevnlig.

Målet er at ny kunnskap om sammenhengen mellom saltvannsinnblanding, ulike produksjonsforhold og sykdomsrisiko skal bidra til å bedre laksens helse, og redusere oppdretternes økonomiske tap.

Det treårige prosjektet “Sjøvannsinnblanding i intensiv smoltproduksjon: effekter på helse, velferd og risiko for vintersår” er et samarbeid mellom Fiskeriforskning, Aquanet, NIVA, UMB, UiB og Marine Harvest. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Marine Harvest, Fiskeriforskning og Aquanet.