SSB forsker Thomas von Brasch. Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin rapport om fjoråret og utsiktene framover.
SSB forsker Thomas von Brasch. Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin rapport om fjoråret og utsiktene framover.

Rekordsvak krone gjør at SSB spår rentetopp på 3,75 prosent i år

Svak kronekurs gjør at Statistisk sentralbyrå tror at Norges Bank vil sette opp renta til 3,75 prosent i år.

Den uvanlige svekkelsen i kronekursen gjør at det vil ta lengre tid før inflasjonen kommer ned mot inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver SSB i sin prognose for norsk økonomi.

– Den rekordsvake kronekursen setter deler av den økonomiske politikken i Norge på prøve, advarer SSB-forsker Thomas von Brasch.

I 2022 kostet én euro mellom 9,40 og 10,60 kroner. Tidlig i juni i år var prisen 11,90 kroner for én euro.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier Brasch i en pressemelding.

Nok et år med reallønnsnedgang

Den svake kronekursen fører også til enda et år med reallønnsnedgang, ifølge SSB sine prognoser.

– Vi legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år. Med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønna faller litt i år også, sier von Brasch.

Han minner om at det knapt har vært reallønnsvekst siden 2015.

SSB forventer framover en prisvekst litt i overkant av 2 prosent, og dermed en årlig reallønnsvekst på rundt 2 prosent fram mot 2026.

Lavere boligprisfall enn ventet

Boligprisveksten har vært økende i årets fire første måneder, fra en vekst på 0,1 prosent i januar til en vekst på 0,7 prosent i april. SSB peker på at oppmykningen av utlånsforskriften som trådte i kraft i januar, kan ha bidratt til denne veksten i boligprisene.

– Vi venter at høyere renter og lavere disponibel realinntekt bidrar til å trekke boligprisene litt ned resten av året, slik at boligprisene som årsgjennomsnitt faller med rundt halvannen prosent, sier von Brasch.

Det ventes et boligprisfall på mellom 6 og 7 prosent fra toppen i 2. kvartal i 2022 mot slutten av 2023.

Vil nærme seg inflasjonsmålet i 2026

SSB tror at høyere renter og avtakende prisvekst i utlandet vil bidra til å trekke prisveksten ned i Norge. Ifølge deres beregninger vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet i 2026.

En gradvis stigende arbeidsledighet bidrar også til at det kan være rom for å redusere styringsrenta allerede i 2024, skriver SSB i prognosen.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien framover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier von Brasch.

SSB venter at norsk økonomi vil få en årlig vekst på 1,7 prosent i årene framover.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS