Fortsatt lave fiskekvoter utenfor Alaska

USA må tåle fortsatt lave fiskekvoter utenfor Alaska, etter at havforskere har lagt fram nye tall som viser varig nedtur for en av verden viktigste fiskebestander. Nedgangen skyldes antagelig ikke overfiske.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nye toktresultater gir ikke godt nytt for en av verdens viktigste fiskebestander utenfor Alaska. Nedgangen kan gi bedre priser på norsk fisk. (Foto: iStockphoto)
Nye toktresultater gir ikke godt nytt for en av verdens viktigste fiskebestander utenfor Alaska. Nedgangen kan gi bedre priser på norsk fisk. (Foto: iStockphoto)

Fisket etter Alaska pollock i den nordlige delen Stillehavet er et av verdens viktigste fiskerier, og deles mellom USA, Russland og andre land. Verdiskapningen i USA alene er anslått til seks milliarder kroner årlig, ifølge en melding fra nyhetsbyrået AP.

Konkurrerer med sei

Alaska pollock med det latinske navnet Theragra chalcogramma. (Foto: NOAA)
Alaska pollock med det latinske navnet Theragra chalcogramma. (Foto: NOAA)

Alaska pollock er en torskefisk som omsettes i de samme globale markedene som norsk torsk, sei og hyse. Nedgang i fisket utenfor Alaska kan bety økt etterspørsel og høyere priser for norsk fiskerinæring.


Konkurransen for norsk fiskerinæring er særlig følbar i markedet for sei og bearbeidede produkter som fiskepinner.

Fisket er det største i verden av denne typen, med årlige kvoter på over 1,5 millioner tonn i USAs del av Beringhavet alene. Til sammenligning er årets kvoter av torsk i Barentshavet 525 000 tonn til deling på Norge og Russland.

Bærekraft

Trålfiske etter Alaska pollock. (Foto: NOAA)
Trålfiske etter Alaska pollock. (Foto: NOAA)

Beringhavet ligger vest for Alaska, og fisket her la blant annet grunnsteinen for Kjell Inge Røkkes formue da han deltok i utviklingen av fisket på 1980- og 1990-tallet.


USAs forvaltning av fisket etter Alaska pollock har blitt framhevet som eksemplarisk ut fra miljømessig bærekraft, og bestanden har gitt jevnt høye kvoter i en årrekke. Nå begynner det imidlertid å butte imot for alvor.

Toktdata fra 2009 presentert på forvaltningsorganet North Pacific Fishery Managment Councils siste møte i Seattle, USA, viser at bestanden fortsatt er lav. Den har sunket under de målene som er satt for at bestanden skal være bærekraftig.

Lave kvoter

2009-kvotene ble satt ned til 815 000 tonn, noe som nesten var en halvering av nivået fra to år tidligere. 2010-kvotene skal fastsettes i desember.

Direktør Doug DeMaster ved Alaska Fisheries’ Science Center, som tilhører det føderale National Oceanic and Atmospherhic Administration (NOAA), sier i en pressemelding at nedgangen i bestanden ser ut til å skyldes sykliske svingninger og ikke er et resultat av overfiske.

Forskningstoktene som er gjennomført i 2009 viser særlig at bestanden av ungfisk er lav.

- Forsiktig forvaltning

På tross av stor oppmerksomhet rundt globalt overfiske er det ikke all nedgang i fiskebestander som skyldes for stort press fra fiske.

- Fisket etter Alaska pollock har vært forsiktig forvaltet sammenlignet med de fleste andre kommersielle fiskerier i verden, sier forsker Asgeir Aglen ved Havforskningsinstituttet til forskning.no.

At det likevel kan komme nedturer, må man regne med. Aglen påpeker at store svinginger i miljø- og oppvekstvilkår kan forekomme.

Ikke ukjent

Lodda i Barentshavet er eksempel på en bestand som har vært forsiktig forvaltet de siste tiår, men likevel har store svingninger i størrelse.

Alaska pollock kan også sammenlignes med torskefisken kolmule i Nord-Atlanteren, som har likhetstrekk i levemåte og bestandsdynamikk. Kolmule, som i stor grad går til laksefôr, er et viktig kommersielt fiskeri for Norge.

Aglen sier at kolmula til tider har vært hardt beskattet, men at bestanden likevel opplevde en periode på om lag åtte år med uvanlig god rekruttering - før den falt tilbake på gammelt nivå. For forskerne har det vært en utfordring å forklare de periodiske endringene i rekruttering for kolmule.

Powered by Labrador CMS