17 prosent av passasjerene ombord ble smittet av korona-viruset. Her ligger den i karantene ved kaia utenfor Yokohama i Japan
17 prosent av passasjerene ombord ble smittet av korona-viruset. Her ligger den i karantene ved kaia utenfor Yokohama i Japan

Karantenen på cruiseskipet utenfor Japan gjorde at flere ble smittet

Hadde passasjerene blitt evakuert og satt i karantene på land, hadde langt færre blitt smittet på Diamond Princess, ifølge ny svensk studie.

Publisert

Da én person fikk påvist korona på cruiseskipet Diamond Princess i forrige måned, ble alle passasjerene satt i karantene om bord utenfor Japan i to uker. Det endte med at 619 av de 3700 passasjerene ble smittet av korona-viruset.

I tillegg er syv personer bekreftet døde.

Nå har svenske forskere undersøkt hastigheten på smitten og hvorfor det gikk så fort.

– Spredningshastigheten om bord på skipet var omtrent fire ganger høyere enn da viruset spredte seg på land i de verst berørte områdene i Kina, sier Joachim Rocklöv, professor i epidemiologi ved Umeå universitet i en pressemelding. Han er en av forskerne bak studien.

– Dette har sannsynligvis sammenheng med hvor nær hverandre man er på et skip, sier han.

Høy risiko for spredning på skipet

Passasjerer som viste sykdomssymptomer ble holdt så langt fra de andre passasjerene om bord som mulig.

Da karantenen til slutt ble opphevet og passasjerene fikk gå i land, hadde 619 av passasjerene blitt smittet med koronavirus.

– Hvis skipet hadde blitt evakuert umiddelbart da det kom til havn ved Yokohama og de som testet positivt eller som var i faresonen hadde blitt tatt vare på, ville sannsynligvis ikke mer enn 70 bli smittet, sier Rocklöv.

Han mener forholdsregelen med å holde hele fartøyet i karantene var forståelig i seg selv, men fordi spredningsrisikoen er så høy, er det riktig å stille spørsmålstegn ved den avgjørelsen nå.

– Karantene på en båt kan være problematisk når du fremdeles er på et begrenset sted og det fortsatt er sannsynlig at du har kontakt med andre på båten, skriver han i en epost til forskning.no.

– Det mest effektive er å ha små eller individuelle grupper i karantene, sier han.

Et annet scenario ville skapt enda flere smittede

Forskerne bruke matematiske modeller for å si noe om sannsynligheten for smitte i ulike scenarioer. Les mer om disse modellene i den vitenskapelige artikkelen her .

Studien viser for eksempel at dersom de forhåndsreglene som ble tatt om bord, ikke hadde blitt gjort, som for eksempel å isolere de man mistenkte allerede var smittet, ville ytterligere 2 300 personer blitt smittet med viruset.

Altså istedenfor at 17 prosent ble smittet, ville hele 79 prosent ha blitt smittet hvis ikke mannskapet gjorde som de gjorde.

Så selv om forskerne mente at det kunne gått bedre på Diamond Princess, kunne det altså også gått mye verre.

Referanse:

Joachim Rocklöv og Henrik Sjödin: COVID-19 outbreak on the Diamond Princess cruise ship: estimating the epidemic potential and effectiveness of public health countermeasures. Journal of Travel Medicine. Mars 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa030