Inne i fjellet i Rennebu skjuler det seg en gullgruve av data som aldri har sett dagens lys. Forskere og næringsliv samarbeider for å hente dem ut. (Foto: TrønderEnergi)
Inne i fjellet i Rennebu skjuler det seg en gullgruve av data som aldri har sett dagens lys. Forskere og næringsliv samarbeider for å hente dem ut. (Foto: TrønderEnergi)

Jakter på data inne i fjellet i Rennebu

Brattset kraftverk i Orklavassdraget i Sør-Trøndelag har produsert strøm i 35 år uten å gjøre noe stort vesen av seg. Nå kan data fra vannkraftverket hjelpe til å revolusjonere måten kraftbransjen gjør vedlikehold på.

I en ikke altfor fjern fremtid vil kraftverkene selv si fra når de «føler» at noe ikke er som det skal. Samtidig vil de fortelle om hva problemet er og hvordan det skal løses. Vedlikeholdet blir billigere, komponentene kan brukes lengre og risikoen for store kostbare havarier av turbiner og generatorer blir mindre. For eierne av kraftverk betyr det store sparte kostnader.

I et prosjekt koordinert av Energi Norge skal Sintef Energi med mange partnere utvikle modeller og algoritmer som kan oppfylle denne fremtidsvisjonen. Men da trengs data, mange data.

– Hvis vi får tak i all informasjonen som ligger lokalt i et kraftverk kan vi bruke dem til å analysere om tilstanden er god eller dårlig, sier prosjektleder Thomas Welte i Sintef Energi.

Problemet er at dataene ikke er tilgjengelige. Før nå.