Vindmøller, olje og gassinstallasjoner er utsatt for store belastninger. Dagens manuelle metoder for kontroll og vedlikehold, er svært tidskrevende og kostbare. – Selvtenkende bolter vil spare eierne store beløp, sier professor Cheffena.  (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Vindmøller, olje og gassinstallasjoner er utsatt for store belastninger. Dagens manuelle metoder for kontroll og vedlikehold, er svært tidskrevende og kostbare. – Selvtenkende bolter vil spare eierne store beløp, sier professor Cheffena. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Selvtenkende bolter for å hindre ulykker

I framtida kan intelligente, trådløse bolter i vindmøller eller i romfart, gi beskjed når noe er galt. Dette vil kunne redusere menneskelig skader. I tillegg skal de smarte boltene være rimelige.

Et forskerteam ved NTNU i Gjøvik arbeider med en smart boltekonstruksjon. Målet er å skape bolter som selv varsler når noe ikke er som det skal være, eller når det trengs vedlikehold. Hver eneste bolt skal selv kunne kontakte et kontrollsenter. Dette senteret vil ta i mot beskjed fra alle intelligente bolter av denne typen, i alle konstruksjoner i hele verden.

Det er professor Michael Cheffena, to stipendiater og Dokka Fasteners som skal skape disse intelligente trådløse boltene.

Visjonen til forskerteamet er å utvikle trådløse sensorer som skal installeres inne i boltene. Hvis sensorene oppdager at det er noe er galt med boltene, sender de beskjed til kontrollsenteret på Dokka, som igjen sender beskjed til sine kunder. Dette gjør det enkelt for operatørene å holde øye med og ikke minst hindre at store ulykker skjer.