Vindmøller utgjør 4,1 prosent av den totale kraftproduksjonen. Vannkraft utgjør til sammenligning 93,4 prosent.
Vindmøller utgjør 4,1 prosent av den totale kraftproduksjonen. Vannkraft utgjør til sammenligning 93,4 prosent.

Rekordhøy vindkraftproduksjon i Norge i fjor

Vindkraftproduksjonen øker, men vannkraft dominerer fortsatt fullstendig og utgjorde i fjor 93,4 prosent av den totale norske kraftproduksjonen.

Publisert

Vindkraft sto i fjor for 4,1 prosent av den norske kraftproduksjonen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt ble det produsert 5,5 terawattimer (tWh) vindkraft i Norge i fjor. Det tilsvarer det årlige forbruket til 350 000 husholdninger.

Året før var vindkraftproduksjonen 3,6 tWh. Til sammenligning produserte norsk vannkraft 125,8 terawattimer i 2019.

Den totale kraftproduksjonen i fjor endte på 134,5 tWh. Det er et fall på 12,2 TWh fra året før. Nedgangen kan ifølge SSB forklares med mindre tilsig til norske vannmagasiner i 2019.