Mink på denne farmen i Deurne i Nederland ble avlivet med karbonmonoksid-gass 6. juni 2020. .
Mink på denne farmen i Deurne i Nederland ble avlivet med karbonmonoksid-gass 6. juni 2020. .

Koronaviruset har spredd seg på pelsdyrfarmer i Nederland. En halv million mink er avlivet

Mink er det første dyret som trolig har smittet mennesker.

Over 571 000 mink er avlivet i Nederland for å utslette smitten i landets pelsdyrfarmer. Det bekreftet nederlandske myndigheter den 13. juni, ifølge DutchNews.nl.

Masse-avlivingen ble satt i verk etter beskjed fra myndighetene noen uker etter hunn-minkene hadde født, og antallet døde dyr inkluderer 480 000 unger.

Så langt er det registret smitte i 13 av totalt 140 pelsdyrfarmer i Nederland. Det er også mistanke om smitte på to danske pelsdyrgårder, meldte avisa Finans mandag. Eksperter ved Københavns Universitet er i gang med å obdusere og teste dyr fra de to gårdene.

I mai opplyste nederlandske helsemyndigheter at to arbeidere ved pelsdyrfarmer høyst sannsynlig ble smittet av koronaviruset gjennom kontakt med mink.

Mink er dermed det første kjente dyret som har overført smitte tilbake til mennesker.

Rennende nese og pustevansker

De to første utbruddene ved pelsfarmer var i april. Flere mink døde enn normalt. Noen av dem hadde rennende nese og pustevansker, skriver Sciencemag.org.

Ifølge nettstedet ser viruset ut til «å spre seg som ild i tørt gress» når det først har kommet inn i en besetning.

Forskere i Nederland har gjort en studie ved gårdene der koronavirus først ble registrert. Artikkelen skal publiseres i tidsskriftet Eurosurveillance og er derfor foreløpig ikke sjekket av andre forskere.

Forskerne fant typiske tegn på lungebetennelse hos døde mink ved obduksjon. Koronaviruset ble funnet i lunger, halsen, rektum og nesa på dyrene.

Det ble også tatt prøver fra omgivelsene. Virus-RNA ble oppdaget på støvpartikler i lufta på begge farmene.

Minkene er holdt i bur, noe som gjør at de ikke kunne ha smittet hverandre via direkte kontakt. Forskerne tror smitten ble overført gjennom dråper på mat eller strø, og gjennom støv med avføring i lufta. Det betyr at arbeidere risikerer å bli smittet dersom de ikke bruker smittevernsutstyr.

Forskerne konkluderte med at mink er mottakelige for koronaviruset, de kan utvikle luftveissykdom med lungebetennelse og at de kan spre viruset mellom hverandre.

Andre dyr er også mottakelige til en viss grad

Som hos mennesker, kan koronaviruset hos mink forårsake alt fra dødelig sykdom til ingen symptomer.

Dødeligheten har vært nokså lav, de fleste dyrene får mild sykdom eller er symptomfrie.

Viruset ser ut til å brenne ut av seg selv når 90 prosent av besetningen er infisert og dyrene har fått antistoffer, skriver Sciencemag.org.

Mink er et av flere dyr som har vist seg å være mottakelig for koronaviruset.

I eksperimenter har katter, ildere, hamstere og rhesus- og makakeaper blitt infisert. Det er noen få rapporter om kjæledyr som har blitt smittet av mennesker, samt tigere i en dyrehage i Bronx. Men ingen av de dyrene har overført viruset til mennesker igjen.

Veterinærinstituttet skriver i sine vurderinger om covid-19 og dyr, at det er lite sannsynlig at kjæledyr skal bli smittet av eiere, eller at de kan smitte andre dyr eller mennesker.

Husdyr som gris og kylling har ikke vært mottakelige for smitte under eksperimenter.

Kan utbruddene blant mink fortelle noe om virusets opphav?

Forskere vet fremdeles ikke nøyaktig hvor koronaviruset stammer fra. Det er funnet et virus i flaggermus som har 96 prosent genetisk likhet med SARS-CoV-2.

De fleste tror at viruset har vært innom en annen dyrevert før det smittet over til mennesker.

Noen tror viruset har lekket fra et laboratorium.

Torfinn Modal er forsker ved Veterinærinstituttet.
Torfinn Modal er forsker ved Veterinærinstituttet.

Mink har smittet hverandre og to mennesker. Kan det bety at mink eller en nært beslektet art er den ukjente mellomverten?

Torfinn Moldal, forsker ved Veterinærinstituttet, svarer. Han jobber med diagnostikk av virussykdommer hos dyr.

- Vi kan ikke si sikkert hvor SARS-CoV-2 stammer fra ut ifra at viruset synes å smitte lett mellom mink. Dette handler mer om mottakelighet enn opphav, skriver Modal på e-post til forskning.no.

Viruset var allerede endret før det kom inn i dyrebesetningene med mink.

- Arvestoffet til SARS-CoV-2 har endret seg slik at viruset er bedre tilpassa mennesker og enkelte dyr som mink og ilder.

Det at viruset ser ut til å smitte lett mellom mink, trenger altså ikke bety at det er fra denne arten viruset kom fra.

Andre virus kan overføres mellom dyr om mennesker

- Virus kan forekomme hos en naturlig reservoarart uten at denne viser kliniske tegn på sykdom, og det er andre arter enn mink som er pekt ut som mulige reservoararter for SARS-CoV-2, sier Moldal.

Foreslåtte arter har blant annet vært pangolin og slanger.

- Er det uvanlig at et virus hopper mellom flere forskjellige dyr?

- I hvilken grad det er uvanlig at et virus kan smitte fra en art til en annen, er relativt. Det er i alle fall ikke enestående. De mest kjente virusene som kan smitte direkte mellom ulike dyrearter er trolig influensavirus, lyssavirus (rabiesvirus) og ebolavirus, skriver Modal på e-post.

Det finnes også en rekke virus som kan smitte fra dyr gjennom en såkalt vektor, som mygg eller flått. En sykdom som smitter mellom mennesker og dyr kalles en zoonose.

Rabies forårsakes av lyssavirus og har forskjellige reservararter rundt om i verden. Hunder, rev, mårhund, flaggermus, og til og med reinsdyr kan ha viruset.

- Lyssavirus kan smitte fra dyr til mennesker, og rabies fører til at anslagsvis 60 000 menneskeliv og et ukjent antall dyreliv går tapt hvert eneste år, sier Modal.

- Visse former for influensavirus kan smitte fra ulike fuglearter til mennesker og i verste fall gi dødelig sykdom. På den annen side kan influensavirus også smitte fra mennesker til andre dyr som gris og mink.

Den eneste måten å med sikkerhet finne ut hvilket dyr koronaviruset kom fra, er å finne et nesten helt likt virus i det fri, sa koronavirus-ekspert Arinjay Banerjee i en artikkel publisert på Nature.com.

- Andre tilnærminger vil bare gi deg anekdotiske bevis, sa han.

Ingen utbrudd ved pelsfarmer i Norge

Det er ikke overraskende at mink kan smittes med SARS-CoV-2 siden laboratorieforsøk allerede hadde vist at ilder, som er nært beslektet med mink, kan smittes, sier Modal.

- Når mange dyr holdes forholdsvis tett sammen som i en minkgård, kan det samlet sett bli et relativt stort smittepress. Avliving av et stort antall mink i Nederland synes å bli gjennomført ut ifra føre-var-prinsippet for å beskytte mennesker.

Det er så langt ingen mistanke om koronautbrudd blant mink på norske pelsfarmer.

«Norsk mink utgjør per i dag - i likhet med andre norske dyr - ikke en smittefare for mennesker», skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Pelsdyroppdrettere i Nederland vil bli kompensert for tapene av dyr. De som vil fortsette oppdretten kan gjøre det i fire år til. En lov vedtatt i 2012 forbyr pelsdyroppdrett i Nederland fra 2024 av dyreetiske hensyn.

Powered by Labrador CMS