- Vis hensyn til fjellreven

Fjellrevene i Trøndelag og Nord-Norge har fått en del valper i år. De som ferdes i fjellrevområdene blir nå oppfordret til å vise hensyn til reven - spesielt nå som jakta skal i gang.

"Slik kan en fjellrevvalp se ut på denne tida av året."
"Slik kan en fjellrevvalp se ut på denne tida av året."

- Dette er en positivt retta henstilling til de som er i høyfjellet på denne tida. Det gjelder spesielt i forbindelse med jakta, og særlig for de som jakter med hund, sier Jostein Sandvik ved Statens naturoppsyn (SNO).

Utrydningstruet

Fjellreven står på randen av utryddelse både i Norge, Sverige og Finland. Man regner med at det bare finnes 50 ynglende voksne individer igjen i disse områdene tilsammen.

2004 ser ut til å bli et etter forholdene godt år for fjellreven i deler av Trøndelag og Nord-Norge. Til sammen er det registrert fjorten nye kull i disse områdene.

Dette er 12 flere enn i fjor, og det er flere unger i hvert kull. Årsaken er det gode smågnageråret i Nord-Trøndelag og Nord-Norge.

Problemet er at dødeligheten blant fjellrevvalper normalt er svært høy, og forstyrrelser kan bidra til økt dødelighet. Om få dager inntar rypejegerne de fleste fjellområdene i landet.

- Pass på hunden og trekk unna

- Det er nå svært viktig at jegerne viser hensyn og så langt som mulig unngår å forstyrre fjellrev. De fleste valpene har nå begynt å vandre litt bort fra hiet, selv om de kommer tilbake.

- Dersom jegere oppdager fjellrev må de passe på hunden og trekke seg unna. De bør også unngå å slå leir eller sette opp telt ved hiene, sier Sandvik.

Han vil ikke fortelle nøyaktig hvor hiene befinner seg, men kan fortelle at det er registrert én yngling i Dividalen, fire på Saltfjellet, sju på Børgefjell og to i blåfjellområdet i Sørli. Det er mellom to og ti valper i hvert kull.

- I disse områdene er det særlig viktig å ta hensyn til fjellrevene. Det er en ekstra sårbar art dette, og forstyrrelser kan stresse reven ekstra. Enkelte hunderaser kan være en trussel for den, sier Sandvik.

Meld fra om observasjoner

Over statsbudsjettet for 2004 ble det bevilget over fire millioner kroner for å ta vare på fjellreven. SNO har ansvaret for kartlegging og overvåkning av bestanden, mens omfattende forskningsprosjekter foregår ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Tromsø.

Overvåkningen av fjellrev er i ferd med å avsluttes i de fleste områdene for i år, men SNO ber likevel om at alle observasjoner rapporteres til oppsynet eller forvaltningen, med opplysninger om tid, sted og antall. Du kan melde eventuelle observasjoner på www.fjellrev.no, eller via e-postadressen [email protected].

Lenker:

fjellrev.no: Nettsted om fjellreven finansiert av Direktoratet for naturforvaltning
zoologi.no: Faktaark om fjellrev
Direktoratet for naturforvaltning: Bidra til å bevare fjellreven
Direktoratet for naturforvaltning: Fjellreven - en av våre mest truede dyrearter
Direktoratet for naturforvaltning: Bestandssituasjonen for fjellrev
Miljøstatus i Norge: Fjellrev
Norsk institutt for naturforskning: Fjellrev
Universitetet i Tromsø: Kan vi redde fjellreven?

Powered by Labrador CMS