Siden 1970-tallet har det kun eksistert 39 utstoppede eksemplarer av arten på diverse museer verden over, som de eneste fysiske bevisene for at arten noensinne eksisterte.
Siden 1970-tallet har det kun eksistert 39 utstoppede eksemplarer av arten på diverse museer verden over, som de eneste fysiske bevisene for at arten noensinne eksisterte.

Antatt utryddet elefantspissmus oppdaget på Afrikas Horn

I et halvt århundre har forskere trodd at den somaliske elefantspissmusen var utryddet. Nå har den blitt oppdaget på Afrikas Horn.

Publisert

Arten har lenge stått på Global Wildlife Conservation groups liste over de «25 mest etterlyste tapte artene».

Siden 1970-tallet har det kun eksistert 39 utstoppede eksemplarer av arten på diverse museer verden over, som de eneste fysiske bevisene for at arten noensinne eksisterte.

Forskerne sier at nyoppdagelsen styrker håpet om fremdeles å finne arter der ute som man har trodd var utryddet for lengst.

Den somaliske elefantspissmusen føyer seg inn i rekken av flere nyoppdagede arter de siste årene, blant annet kjempebien i Indonesia og det sølvryggede dvergmoskusdyret i Vietnam, som er en rådyraktig art på størrelse med en kanin.