Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre ved å registrere dine lemenobservasjoner. (Foto: Nina E. Eide / NINA)
Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre ved å registrere dine lemenobservasjoner. (Foto: Nina E. Eide / NINA)

Nå bør du melde fra om du ser en lemen

Med jevne mellomrom, omtrent hvert fjerde år, yrer det av iltre smågnagere i påskefjellet. I år var det  et slikt år.

– Vi har fått melding om mange observasjoner og selv også sett mye lemen og lemenspor på snøen, så alt tyder på rekordår i store deler av Norge fra Nord-Trøndelag og sørover, sier Nina E. Eide, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. 

Men i enkelte fjellområder kan toppen allerede være på vei mot å krasje. 

– Når vi ser mer enn 20 spor per kilometer gått på ski, slik som på Finse, så er det trolig et dårlig tegn, som tyder på at det allerede er for tett med lemen under snøen, slik at de må søke seg ut til nye områder. Det er ikke er ikke så helt lett når snøen ligger dyp og predatorene saumfarer fjellet etter mat.  

Forrige gang vi hadde et skikkelig lemenår var i 2011, da var toppåret synkront så å og si over hele landet, mens toppåret etter var er asynkront og i enkelte områder svært lite markant.

Slik registrerer du lemen i Artsobservasjoner.no

Powered by Labrador CMS