Eskimospoven var tidligere en tallrik fugl i Nord-Amerika, for så å forsvinne. Siste sikre observasjon av fuglen er fra 1963.
Eskimospoven var tidligere en tallrik fugl i Nord-Amerika, for så å forsvinne. Siste sikre observasjon av fuglen er fra 1963.

Levende eller utdødd? Disse dyrene har ingen sett på minst 50 år

Flere av dem er nok tapt for alltid, men noen vil kanskje dukke opp igjen hvis vi leter?

Det er fare for at flere dyr vil bli utryddet i årene fremover. Pilene peker nedover for mange arter på grunn av tap av leveområder eller andre trusler.

Ifølge Den internasjonale rødlista står 41 prosent av amfibier og 26 prosent av pattedyrene i fare for å bli utryddet.

Men det er ikke så lett å vite når et dyr er borte for godt. Det har vokst frem en gruppe arter som ikke er sett på flere tiår, men som heller ikke er erklært utdødd, ifølge forskere bak en ny studie i Animal Conservation.

Forskerne kaller dem for lost species, eller tapte arter.

– Vi håper denne enkle studien vil bidra til å sette fokus på disse tapte artene i fremtidige søk, sier Gareth Bennett i en pressemelding.

Han er student ved Simon Fraser University i Canada og har vært med på den nye forskningen.

562 arter

Forskerne kom fram til at det finnes 562 arter som ingen har sett på minst 50 år.

Fordelt på artsgrupper gjaldt dette 137 amfibier, 257 reptiler, 38 fugler og 130 pattedyr.

Forskerne brukte Den internasjonale rødlista og relevant forskning for å komme frem til resultatet. I rødlista er 13 prosent av de tapte artene listet som «mulig utryddet», mens resten har en annen status.

De aller fleste av artene, 92 prosent, er fra tropiske områder.

De kommer gjerne fra land der det finnes mange, mange arter. Flest er fra Indonesia (69), Mexico (33) og Brasil (29).

Flest gnagere og flaggermus blant pattedyrene

De aller fleste av pattedyrene på forskernes liste er enten gnagere, slik som dyr i muse- og hamstergruppen, eller flaggermus.

Det er ikke så rart, da disse to ordenene er de mest tallrike i pattedyrverdenen.

Ifølge en studie fra 2018 er det 6.495 pattedyr i verden, inkludert de som nylig er utryddet.

En tredel av alle pattedyrarter er gnagere, ifølge Store norske leksikon. Flaggermus kommer på andreplass.

Noen få andre pattedyr er også på forskernes liste. For eksempel oksedyret kouprey.

En kouprey i Vincennes Zoo i Paris, 1937.
En kouprey i Vincennes Zoo i Paris, 1937.

Oksedyret ble sist sett med sikkerhet i 1969. Historisk har den holdt til i Kambodsja, Laos, Thailand og Vietnam.

Hvis den fortsatt lever, er det trolig i et av fire verneområder i Kambodsja. Den viktigste trusselen mot dem er eller har vært jakt, ifølge Rødlista.

Sjelden krabat

Et annet dyr som glimrer med sitt fravær, er et maurpiggsvin oppkalt etter David Attenborough, Zaglossus attenboroughi.

Det finnes fire arter av maurpiggsvin. De har en lang rørformet snute som brukes til å lete etter mat. Dyrene legger egg som ruges i en pung, ifølge Store norske leksikon. De finnes i Australia og på Ny-Guinea.

En av de fire artene klarer seg bra, mens de tre andre er kritisk truet.

Ingen har sett Zaglossus attenboroughi siden 1961, men i 2007 fant noen spor etter dyret. Jakt er den viktigste trusselen for de tre maurpiggsvinartene som er utrydningstruet.

Det er naturlig nok lite bilder av <span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Zaglossus attenboroughi</span>. Men dette skal være en nær slektning av dyret, <span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Zaglossus bruijnii</span>, som også er veldig truet og sist sikkert ble observert i 1980, ifølge rødlista.
Det er naturlig nok lite bilder av Zaglossus attenboroughi. Men dette skal være en nær slektning av dyret, Zaglossus bruijnii, som også er veldig truet og sist sikkert ble observert i 1980, ifølge rødlista.

Flaggermus tatt av rotter

En flaggermus ved navn New Zealand greater short-tailed bat, er blant de aller sjeldneste flaggermusene, eller så er den utryddet. Den levde i New Zealand.

Den ble sist sett i 1967. Rottene som kom sammen med europeerne til øynasjonen er trolig årsaken til flaggermusens undergang.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">New Zealand greater short-tailed bat</span>.
New Zealand greater short-tailed bat.

En tapt og en funnet

Blant fuglene er det 38 arter på forskernes liste.

Kanskje vil et par av dem bli oppdaget igjen i årene som kommer. Slik var det med fuglearten som kalles Black-browed babbler på engelsk. Fuglen fra Borneo ble ikke sett på 172 år, før den ble gjenoppdaget i 2020.

Ikke utdødd: Black-browed babbler fra Borneo ble gjenoppdaget i 2020.
Ikke utdødd: Black-browed babbler fra Borneo ble gjenoppdaget i 2020.

Det ser derimot ikke så lovende ut for javavipen. Den holdt til på øya Java i Indonesia. Den iøynefallende fuglen ble sist sett i 1939.

Ifølge rødlista har den «sannsynligvis gått kraftig tilbake på grunn av omfattende habitatforringelse og ødeleggelse, sannsynligvis forsterket av betydelig jaktpress». Den er listet som kritisk truet og mulig utryddet.

Javavipe (<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Vanellus macropterus</span>)
Javavipe (Vanellus macropterus)

Keiserspett og rosa and

Ingen har heller sett snurten av keiserspetten fra Mexico på mange år. Dersom den fortsatt eksisterer, er den verdens største hakkespett, men den er trolig utryddet..

Siste sikre observasjon er fra 1956. Jakt og skogbruk regnes som årsakene til at den forsvant.

USAs største hakkespett, elfenbeinsspett, ble erklært utryddet i 2021, ifølge NRK.

Keiserspett.
Keiserspett.

En annen spesiell fugl som ser ut til å være borte, er rosenhodeand. Navnet har den fått fordi den har eller hadde et rosa hode.

Den ble sist sett i 1949 og kan ha vært sjelden i flere tusen år, ifølge rødlista. Den har levd i Myanmar, India og Bangladesh. Det er håp om at noen fremdeles lever i øde våtmarksområder nord i Myanmar.

Utstoppet rosenhodeand.
Utstoppet rosenhodeand.

En tidligere tallrik fugl

Eskimospoven var ingen sjelden fugl. Den kan ha vært en av de mest tallrike fuglene i Nord-Amerika. Fuglene ble skutt i hopetall på 1800-tallet, noe som trolig bidro sterkt til nedgangen.

Sist noen så den, var i 1963.

Utstoppet eskimospove.
Utstoppet eskimospove.

Øyboere

Jamaican poorwill er eller var en natteravn fra Jamaica.

Den ble sist sett i 1860. Arten ble beskrevet første gang av den svenske forskeren Carl von Linné i 1758. Det er en sjanse for at noen få er oversett og fremdeles lever, ifølge rødlista.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Siphonorhis americana</span> eller <span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Jamaican Poorwill</span>
Siphonorhis americana eller Jamaican Poorwill

En annen fugl som ingen har sett på lenge, er Cabalus lafresnayanus eller New Caledonian rail, som den kalles på engelsk.

Det er en fugl i riksefamilien som levde eller lever i Ny-Caledonia i Stillehavet. Den kan ikke fly, og det er antatt at mange ble drept av katter, hunder, rotter og griser som kom sammen med menneskene dit.

Fuglen er trolig utryddet, men det kan ikke utelukkes at noen få fortsatt finnes.

Utstoppet New Caledonian Rail.
Utstoppet New Caledonian Rail.

Bekreftet sett bare én gang

Blant reptilene er det mange slanger og øgler som ikke er sett på minst et halvt århundre.

En del er listet med bemerkningen known only from holotype. Det betyr at det den bare er kjent ut fra det eksemplaret som ble brukt til å beskrive arten. Det samme gjelder for en god del av amfibiene på forskernes liste.

En av artene på reptil-lista er øglen Anolis roosevelti, som er oppkalt etter Theodore Roosevelt Jr., sønn av tidligere president Roosevelt i USA. Den er kjent fra åtte eksemplarer og er ikke sett siden 1932. Øglen levde i deler av Puerto Rico og Jomfruøyene.

Culebra Giant Anole, eller <span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Anolis roosevelti</span>, er trolig utdødd, men er fremdeles ikke klassifisert som det.<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"> </span>
Culebra Giant Anole, eller Anolis roosevelti, er trolig utdødd, men er fremdeles ikke klassifisert som det.

Erklære som utryddet eller ikke?

Forskerne skriver at det er flere grunner til å være varsom med å erklære et dyr for utødd for tidlig.

Det kan svekke innsatsen for å bevare det som skulle være igjen av individer eller deres leveområder. Dersom dyr klassifisert som utdødd dukker opp igjen, kan begrepet miste noe av sitt alvor, mener de.

Samtidig skriver forskerne at det også er noen problematiske sider ved den strenge praksisen. Arter som mest sannsynlig er utryddet, kan trekke oppmerksomhet vekk fra arter som har større sjanse til å bli reddet.

Det kan også gi et skjevt bilde av utdøelsesraten, og dermed hvor alvorlig eller ikke dagens situasjon er.

Kommer med anbefalinger

Forskerne anbefaler at det gis støtte til feltarbeid for å finne ut om arter på listen deres fremdeles lever eller ikke.

De ber om at feltet i Den internasjonale rødlista som kalles «år sist sett» tas i bruk i større grad. Da blir det lettere for forskere å følge med.

Dyr som er listet som kritisk truet, kan også klassifiseres som mulig utryddet i parentes. Forskerne anbefaler at dette brukes mer konsekvent når det er antatt at dyret er utdødd.

Forskerne skriver at listen deres kan utvides eller bli mindre ettersom forskere får bedre kunnskap om for eksempel genetikk hos dårlig studerte arter. Kanskje kan noen ikke lenger regnes som en egen art, eller nye må legges til.

Les også om dyr som man fortsatt vet at eksisterer, men som er på randen av utryddelse i denne saken.

Referanser:

T. E. Martin, G. C. Bennett, A. Fairbairn & A. O. Mooers: «‘Lost’ taxa and their conservation implications», Animal Conservation, 16. mai 2022.

EDGE of existence, lister over arter i ferd med å dø ut. Fra EDGE of Existence programmet, utviklet av Zoological Society of London.

IUCN Red List of Threatened Species

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS