En notis fra NTNU - les mer.

Artsmangfoldet trues av endret arealbruk, jakt og fiske. BIOSCAN er et samarbeid mellom 31 land som skal gi oss en bedre oversikt over livet på planeten vår. (Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet)
Artsmangfoldet trues av endret arealbruk, jakt og fiske. BIOSCAN er et samarbeid mellom 31 land som skal gi oss en bedre oversikt over livet på planeten vår. (Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet)

1,5 milliarder til å kartlegge arter

Publisert

Vi kan ikke ta vare på artene på jorda om vi ikke vet hvilke arter som finnes. I Trondheim lanseres et samarbeid til 1,5 milliarder kroner som skal hjelpe oss til å vite mer.

Om vi ikke skjerper oss, står verden overfor en masseutryddelse av arter. Derfor er det tilsynelatende litt merkelig at ingen har oversikt over mange arter jorda egentlig inneholder.

– Om vi skal finne en kur for tapet av jordas artsmangfold, må vi ha sammenlignbare data, sier professor Anders G. Finstad ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

I helga blir derfor BIOSCAN lansert under den 8. internasjonale Barcode of Life-konferansen. Den arrangeres i disse dager i Trondheim, samtidig med vitenskapsfestivalen The Big Challenge.

BIOSCAN er et samarbeid mellom 31 land som skal gi oss en bedre oversikt over livet på planeten vår. Og det haster med å få en slik oversikt, viser en fersk FN-rapport.

De totale kostnadene for BIOSCAN er beregnet til 180 millioner dollar, eller drøyt 1,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Data fra mange databaser skal samles på ett sted og gjøres tilgjengelige for alle.

– Rett nok er ikke all finansieringen på plass ennå, men det haster sånn med å komme i gang at arbeidet bare må begynne, og så får resten av pengene komme senere, forklarer professor Torbjørn Ekrem ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Programmet lanseres her til lands blant annet fordi forskere i Norge har vært sterkt delaktige i kartleggingsarbeidet av artenes "strekkoder".

Les mer om saken på Gemini, en nettside med forskningsnyheter fra NTNU og Sintef.