En av forskerne bak studien, Mark Meekan, dykker med en hvalhai.
En av forskerne bak studien, Mark Meekan, dykker med en hvalhai.

Brukte gamle atombomber til å finne hvalhaiens alder

Hvalhaier har årringer. Men forskerne har vært usikre på hvor lang tid hver strek bruker på å dannes.

Det er ikke mye positivt å si om 1950- og 60-tallets atomprøvesprengninger.

Men hvor ille det engang var, har ettervirkningene av atomtestene nå gitt forskere muligheten til å bestemme alderen på hvalhaier.

Hvalhaien er verdens største fisk, med en makslengde på rundt 18 meter. Den lever av å filtrere ut ørsmå organismer i vannet, og finnes i alle tropiske og varme tempererte hav. Men ut over det, er det mye vi ikke vet om rekordfisken.

Hvor fort vokser de, hvor gamle blir de, når blir de kjønnsmodne?

Her mangler mye. Men nå tror altså et team av forskere de har funnet noen nye svar.

Årringer i ryggvirvlene

Når forskere skal bestemme alderen på fisker, bruker de vanligvis otolitter – en slags kalkstrukturer som finnes i fiskenes hoder. Etter hvert som fisken og otolittene deres vokser, dannes nemlig vekststriper i kalken. En ny strek for hvert år, litt som årringene på et tre.

Men utfordringen med hvalhaien, er at den ikke har otolitter.

Denne ryggvirvelen har 50 striper. Det betyr trolig at hvalhaien var 50 år gammel da den døde.
Denne ryggvirvelen har 50 striper. Det betyr trolig at hvalhaien var 50 år gammel da den døde.

I stedet prøver forskerne å finne alderen ved å undersøke haiens rygghvirvler. De har nemlig også striper. Problemet er bare at forskerne har vært usikre på hvor lang tid hver av stripene representerer.

Noe tidligere forskning har antydet at det også er et år mellom hver ring her. Men andre undersøkelser har pekt mot at hvalhaien får to ringer per år.

Radioaktivt karbon

Men nå har altså Joyce Ong fra Rutgers University og kollegaene hennes brukt gamle menneskelige synder til å finne riktig svar.

Da forskere fra flere land i verden i sin tid gjorde atomprøvesprengninger i atmosfæren, økte de midlertidig nivået av stoffet karbon 14 i atmosfæren. Etterpå sank dette nivået gradvis år for år.

Siden karbon 14 bygges inn i ryggvirvlene til hvalhaien, kunne forskerne bruke nivåene av stoffet til å bestemme hvor lang tid hver strek i virvelen representerte.

50 år gammel hvalhai

Ong og kollegaene undersøkte ryggvirvler fra lagrede hvalhaier som døde for flere år siden.

Resultatene peker mot at hver strek i virvelen representerer et år. Det eldste eksemplaret viste seg å være hele 50 år.

Det ser altså ut som om hvalhaien vokser sakte og lever lenge. Det er i så fall viktig informasjon for de som jobber med å bevare arten. Det er lett å utrydde arter som lever sakte og trenger lang tid på å fullføre livssyklusene sine.

Referanse:

J. J. L. Ong m. fl., Annual Bands in Vertebrae Validated by Bomb Radiocarbon Assays Provide Estimates of Age and Growth of Whale Sharks, Frontiers in Marine Science, April 2020.

Powered by Labrador CMS