I den nordlige delen av Atlanterhavet deler blåhaien farvannet sitt med langlinefiskebåter 76 prosent av tiden, ifølge den nye studien. (Foto: Alessandro De Maddalena / Shutterstock / NTB scanpix)
I den nordlige delen av Atlanterhavet deler blåhaien farvannet sitt med langlinefiskebåter 76 prosent av tiden, ifølge den nye studien. (Foto: Alessandro De Maddalena / Shutterstock / NTB scanpix)

Hai får ikke være i fred fra fiskere

Blåhai og håbrannen har det verst, ifølge ny studie.

Haien har fått farvannene sine invadert av kommersielle fiskebåter. I løpet av en måned legger linefiskebåter ut krokene sine i 24 prosent av områdene hvor haien svømmer, ifølge en ny studie.

Det betyr at haien ikke har mange steder å gjemme seg, dersom den vil unngå moderne fiskebåter.

– Resultatene våre viser at det foregår mye fiske på steder som er viktige for hai over hele verden, sier David Sims, forsker ved Marine Biological Association i Plymouth og professor i marinøkologi ved University of Southampton, i en pressemelding.

Denne blåhaien er tatt med langline i Nord-Atlanteren. (Foto: Marine Biological Association)
Denne blåhaien er tatt med langline i Nord-Atlanteren. (Foto: Marine Biological Association)

Sims ledet en gruppe på 150 forskere fra 26 land. De har kartlagt bevegelsene til 1681 haier ved hjelp av GPS-sporing mellom år 2002 og 2017. De sporet også bevegelsene til kommersielle linefiskebåter i samme periode, og så at de ofte befant seg på samme sted til samme tid.

– Noen av hai-områdene vi har studert kan forsvinne på få år hvis vi ikke setter inn tiltak for å bevare haien og økosystemene de er avhengige av, sier Sims.

Blåhai og håbrann mest utsatt

Blåhaien og håbrannen har det verst, ifølge den nye studien. Hver måned deler de rundt halvparten av farvannene sine med kommersielle fiskebåter. Blåhaien i Nord-Atlanteren var mest utsatt. Den befinner seg i samme område som kommersielle fiskebåter 76 prosent av tiden.

En moderne langlinebåt setter ut en veldig lang line med hundrevis av kroker for å fange fisk, i stedet for å bruke trålposer som fanger fisker. En autolinebåt kan sette opp mot 50 000 kroker i døgnet.

Fiskebåter som bruker langliner får oftere hai på kroken enn andre, selv når det ikke er haien fiskerne skal være ute etter. Noen av haiartene er blitt utsatt for overfiske, da på grunn av pris

Forskerne mener dette er et problem, da mange av haiene er regnet som sårbare eller truede arter på verdensbasis. De mener derfor flere av områdene hvor haiene oppholder seg mest, bør vernes.

Det er kun tre haiarter som regelmessig angriper mennesker

Forskerne mener haier er en viktig art for økosystemene i det åpne hav, men blant mennesker er den mindre populær.

Selv om det bare er tre haiarter som regelmessig angriper mennesker, har de fleste haier et dårlig rykte. Disse artene er hvithai, tigerhai og oksehai. Alle lever i tropiske strøk.

Selv blant disse artene er det enkeltindivider som står bak angrepene, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). De fleste haier er uinteressert i mennesker.

Referanse:

Nuno Queiroz mfl. «Global spatial risk assessment of sharks under the footprint of fisheries». Nature, 24. juli 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1444-4

Powered by Labrador CMS