Det er mange gråspurv i verden, forskerne mener at de utgjør rundt 1,3 milliarder.
Det er mange gråspurv i verden, forskerne mener at de utgjør rundt 1,3 milliarder.

Seks ganger så mange fugler som mennesker i verden

Det finnes rundt 50 milliarder fugler i verden viser nye anslag over våre bevingede venner.

Australske forskere har offentliggjort studien over fuglebestander i tidsskriftet Proceedings of the US National Academy of Sciences.

Forskerteamet, ledet av William Cornwell fra University of New South Wales i Sydney, kombinerte vitenskapelige undersøkelser av enkeltarter i visse områder med de nærmere en milliard oppføringene i den elektroniske ornitologiske databasen eBird.

Kjente fuglearter

De tok utgangspunkt i data om 9700 kjente fuglearter fra hele verden. Forskerne mener at disse fugleartene representerer 92 prosent av alle eksisterende arter.

Forskerne foretok en såkalt ekstrapolering, det vil si å anslå antall fugler utenfor kjente område ved å anta at tendensen er den samme som innenfor det kjente området. Da kom de fram til at det må være om lag 50 milliarder fugler i verden.

Studien konkluderer også med at det er relativt få vanlige arter, og mange sjeldne arter.

Blant de ti mest vanlige fuglene i verden er gråspurven (1,6 milliarder), den europeiske stæren (1,3 milliarder), ringmåken (1,2 milliarder) og låvesvalen (1,1 milliarder).

Fugler uten vinger

Fuglene med minst utbredelse, bare rundt 3000, er kiviene fra New Zealand. Det er fugler uten synlige vinger og som dermed ikke kan fly. Det er heller ikke mange av merittene (rundt 154 000), som er små, nær flyveudyktige fugler som bare lever på Madagaskar.

Forskerne mangler fortsatt full forståelse om hvordan de ulike artene har fått sine ulike utbredelser. En slik forståelse mener de vil være avgjørende for framtidige studier av evolusjon, økologi og miljøvern.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS