Resultatene fra den nye studien er gode nyheter for snakkesalige bønder.
Resultatene fra den nye studien er gode nyheter for snakkesalige bønder.

Kua liker koseprat

Kyr synes lyden av stemmen din er beroligende, men foretrekker at den ikke kommer som opptak, viser ny studie.

Etter måneder med karantene, hjemmekontor og digitale møter, er det ikke bare vi mennesker som verdsetter direkte kontakt.

En ny studie fra Østerrike sier nå at din stemme kan være som fløyel for storfe, og at den hjelper våre rautende venner med å slappe av.

Men selv om opptak også faller i smak, foretrekker kua best å høre deg i levende live.

– Kyr liker klapping i kombinasjon med varsom prat, sier Annika Lange, ved University of Veterinary Medicine i Wien, i en pressemelding.

Hun er forskeren bak studien som nå er publisert tidsskriftet Frontiers in Psychology, og som har kikket nærmere på viktigheten av god kommunikasjon mellom ku og menneske.

Ved å måle og sammenligne reaksjonene til 28 kviger, har forskerteamet kartlagt hvordan kyr reagerer på koseprat, og om det spiller noen rolle hvor stemmen kommer fra.

Resultatene er oppmuntrende for snakkesalige bønder.

Godt humør

Generelt tyder forskernes funn på at kyr liker å bli snakket til. Men forskerne oppdaget også noen forskjeller.

Dyrenes puls var nemlig lavere – mer avslappet – etter direktesamtalene, sammenlignet med opptakene. Og underveis var variasjonen i pulsen større, noe forskerne sier tyder på at dyrene koste seg.

Camilla Kielland er veterinær og forsker ved NMBU, og jobber med dyrevelferd og sykdomsforebygging. Hun lærer sine studenter å bruke rolig stemme for å roe ned dyr.
Camilla Kielland er veterinær og forsker ved NMBU, og jobber med dyrevelferd og sykdomsforebygging. Hun lærer sine studenter å bruke rolig stemme for å roe ned dyr.

– Vår studie tyder på at det er mer avslappende for dyrene å snakke til dem direkte, enn gjennom et opptak av en menneskestemme, sier Lange.

– Interaksjonene kan være mindre positive når de blir kunstige.

Forskerne sier at studien dekket bare én flokk og ett opptak. Lange etterspør nå flere studier for å se om resultatene også gjelder ulike flokker og omstendigheter, eksempelvis for kyr som er redd mennesker.

– Vi håper at bønder oftere vil være skånsomme og si noen trivelige ord, når de jobber med kveg i fremtiden.

Dyrevelferd

Førsteamanuensis Camilla Kielland ved Veterinærhøgskolen har erfaring med å bruke stemmen til å roe ned dyr i sitt virke. Hun sier dette er noe hun også bruker aktivt i undervisningen av nye studenter.

– Jeg ber dem snakke rolig til pasientene (kuene). Da ser jeg at kuene roer seg ned og studentene også, sier hun til forskning.no.

– Min erfaring er at kliniske undersøkelser og behandling av dyrene går mye lettere etter å ha «snakket» rolig med dem.

– Med tanke på hva dette har å si for Norge, tenker jeg at vi kan skryte av alle bøndene som bruker stemmen til å roe ned sine kyr. Det er mye behageligere å være i fjøs der kuene er vant til dette, sier Camilla Kielland.

Kristian Ellingsen-Dalskau forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet, og har selv funnet at kyr slapper av med rolig prat.
Kristian Ellingsen-Dalskau forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet, og har selv funnet at kyr slapper av med rolig prat.

Hennes kollega ved Veterinærinstituttet, Kristian Ellingsen-Dalskau, er enig. Han forsker på dyrevelferd, og har merket seg sammenhengen mellom lykkelige kyr og menneskene de møter.

– Det finnes mye forskning som viser at storfe skiller mellom mennesker, og at de foretrekker gode røktere over dårlige. De blir også rolige av at vi prater rolig med dem, forteller han til forskning.no.

I sin egen forskning har Ellingsen-Dalskau kartlagt at rolige og tålmodige bønder som snakker med kalvene sine, har høyere dyrevelferd i fjøset, sammenlignet med høyrøstede og brå bønder.

– Det finnes også forskning som viser at dyr får egne dialekter av å kommunisere med eierne sine, men jeg innser at det er litt på siden av tematikken, sier Ellingsen-Dalskau.

Referanse:

Lange, A. m.fl.: Talking to Cows: Reactions to Different Auditory Stimuli During Gentle Human-Animal Interactions, Frontiers in Psychology, 15. oktober 2020.

Powered by Labrador CMS