Saken er produsert og finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

Seniorrådgiver Anja Moberg leder arbeidet med SFU-ordningen i Diku.
Seniorrådgiver Anja Moberg leder arbeidet med SFU-ordningen i Diku.

Veien til fremragende utdanning

Siden ordningen ble opprettet i 2010 har Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) vært et viktig virkemiddel for å heve kvalitet i høyere utdanning. Dette er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning.

Ordningen, som er forvaltet av Diku, setter forskning og utdanning i sammenheng og sikrer også betydelige midler til utdanningsmiljøer. Målet er å fremme utvikling av utdanning som både skal være nyskapende og av fremragende kvalitet. SFU-status betyr at fagmiljøets arbeide med utdanning er vurdert til å være av både fremragende kvalitet og nyskapende av en internasjonal ekspertkomité.

– Forskningsbasert utdanning i bred forstand et førende prinsipp. Målsettingen er å heve statusen for utdanningsvirksomhet innen universitet og høyskoler. Og etter snart 10 år med SFUer mener jeg vi har kommet en lang vei her, forteller seniorrådgiver Anja Moberg ved Diku. Hun leder arbeidet med SFU-ordningen i Diku.

Moberg sier at å bruke fagfellevurdering har lange tradisjoner innenfor forskning, men at det er ganske nytt innenfor utdanning.

Les mer om ordningen på nettsidene til Diku

Powered by Labrador CMS