En notis fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

Se Dikus lanseringsvideo for årets Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning.

- Rekordmange fagskolestudenter

– Gledelig å se at det nå er over 18 000 fagskolestudenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning viser en markant økning i antall utdanningstilbud og studenter.

Tilpasset arbeidslivet

– Vi trenger at fagskolene er robuste og har kapasitet til å omstille seg slik at tilbudet er tilpasset behovet i arbeidslivet.

– Det er gledelig å se i den siste Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning at det nå er over 18 000 fagskolestudenter. Det er en økning på nesten 10 prosent (9,6 prosent), sier Asheim.

Satsing som fungerer

– Det har vært store endringer innen høyere yrkesfaglig utdanning de siste årene, både når det gjelder skolestruktur og tallet på studenter og studietilbud. Årets rapport viser en markant økning på flere fronter, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

– NOKUT har delt ut flere nye akkrediteringer og vi ser en økning fra 2018 til 2019 på godt over 200 utdanningstilbud. I dag tilbyr norske fagskoler samlet sett 1 162 utdanningstilbud til sine studenter. Her er det særlig økning på tekniske fag og helsefag. Den store økningen i antall fagskolestudenter kan sees i sammenheng med midlene vi har tildelt nye studieplasser de siste årene, forteller Nybølet.

Her kan du lese Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2020

Powered by Labrador CMS