En notis fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

En sentral del av prosjektet Recite ved UiB er å la studentene reise på feltarbeid der de deltar i forskningprosjekt, og i tillegg intervjuer lokalbefolkningen om bærekraftsspørsmål. (Foto: Foto Vigdis Vandvik)
En sentral del av prosjektet Recite ved UiB er å la studentene reise på feltarbeid der de deltar i forskningprosjekt, og i tillegg intervjuer lokalbefolkningen om bærekraftsspørsmål. (Foto: Foto Vigdis Vandvik)

Fremragende utdanning er grønn utdanning

Bærekraft står i fokus som aldri før hos norske universiteter og høyskoler og stadig flere institusjoner setter opp konkrete mål om bærekraft i sine strategier.

Dette viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019 utarbeidet av Diku, der årets temakapittel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål (SDG) og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet.

Sentrene for fremragende utdanning (SFU) har også tatt tak i dette temaet.

Mobilisering for grønn undervisning

Dikus kartlegging viser at institusjonene mobiliserer for omstilling på tvers av ledelse, fagmiljøer og studenter. Jo nyere universitetenes og høyskolenes strategier er, desto mer vektlegges samhandling med samfunnet når det gjelder bærekraft.

Økt fokus på bærekraft innen utdanning er i tråd med regjeringens prioriteringer. Under lanseringen av tilstandsrapporten var forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tydelig på at hun ønsker at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn og bærekraftig økonomi.

– Vi har de kunnskapsmiljøene som skal til for å klare å nå det målet. Og jeg er sikker på at vi også har de studentene som kan ta dette inn i framtiden og være med på å forme og skape det nye grønne arbeidslivet, sa Nybø.

Les mer om tilstandsrapporten på hjemmesidene til Diku

Powered by Labrador CMS