En notis fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

Senterkoordinator Oddfrid T. Kårstad Førland (fra venstre) og seniorkonsulent Kristin Holtermann ved BioCEED i Bergen.
Senterkoordinator Oddfrid T. Kårstad Førland (fra venstre) og seniorkonsulent Kristin Holtermann ved BioCEED i Bergen.

Forskning inn i utdanning

Publisert

Det finnes 12 læresteder i landet som har status som Senter for fremragende utdanning. Denne prestisjeordningen for å stimulere til den ypperste kvalitet på utdanning ble opprettet i 2010. I dag er den forvaltet av Diku, og målet er å styrke utdanningskvalitet og videreutvikle arbeidet mellom studenter, faglig ansatte, arbeidslivet og samfunnet.

BioCEED i Bergen er av de 12 med denne statusen. Dette er et senter som er integrert i fagmiljøet ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. På senteret er forskning og utdanning koblet tett sammen. All virksomhet er samlet under paraplybegrepet: Forskningsbasert utdanning.

– I tradisjonell tolkning betyr dette jo at det er aktive forskere som står for undervisningen, eller at innholdet skal reflektere forskningsfronten i faget. Vi mener at man må ha litt høyere ambisjoner. Et minimumskrav for at undervisningen skal regnes om forskningsbasert er at læringsmetodene vi bruker i undervisningen også skal være forskningsbaserte. Ikke bare innhold, man også metode. I noen kurs tar vi det enda langer, og bruker selve forskningen som en læringsarena, sier Oddfrid Kårstad Førland, senterkoordinator for BioCEED.

Les mer om satsingen på forskningsbasert utdanning på nettsidene til Diku