En notis fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

– Det er gledelig å se at norske institusjoner stadig gjør det bedre i konkurransen på europeisk nivå, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.
– Det er gledelig å se at norske institusjoner stadig gjør det bedre i konkurransen på europeisk nivå, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.

Flere EU-tildelinger til norske institusjoner

Det er et kunnskapspolitisk mål å øke den norske deltakelsen i de sentraliserte tiltakene i Erasmus+. Dette er de mest prestisjefylte tiltakene hvor norske institusjoner må konkurrere på europeisk nivå om støtte.

– De siste årene kan vi se noen gledelige tendenser til at arbeidet som er lagt ned for å øke deltakelsen får resultater, sier Pedersen, og trekker spesielt fram Kunnskapsallianser, et tiltak som skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidsliv.

– Etter årets tildeling er hele 10 norske partnerinstitusjoner representert i 7 ulike prosjekter. Dette viser at arbeidslivsrelevans anses som viktig og at norske høyere utdanningsinstitusjoner er opptatt av europeisk samarbeid for å bli bedre på dette området, mener Pedersen.

– Det er også gledelig å se 3 nye norske institusjoner med blant de 24 nye Europeiske universitetene, deriblant en koordinator, Universitetet i Oslo, i tillegg til Norges Handelshøyskole og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

To nye sentre

Blant tildelingene er også Norges første Jean Monnet Centre of Excellence. Det er Universitetet i Agder og Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag som har fått EU-midler for å opprette et eget senter for kunnskap og kompetanse om europeisk integrasjon i Europa etter Brexit.

Les mer om tildelingen på UiA sine nettsider.

Innen fag- og yrkesopplæringen fikk Trøndelag fylkeskommune tilslag som koordinator på ett av totalt syv innvilgede prosjekter innen Centres of Excellence in Vocational Education and Training. Med seg på laget har de Gurikunna VGS, Blått kompetansesenter og Easy Learning Solutions AS, i tillegg til andre partnere i Island, Sverige og Finland.

Innen politikkutvikling koordinerer Universitetet i Sørøst-Norge (USN) et nytt prosjekt om sosial inkludering. Dette er et prosjekt som bygger på et vellykket strategisk partnerskap, MACE, og som har benyttet seg av prosjektetableringsstøtte og rådgiving fra Diku i videreutviklingen av sitt prosjekt. USN var dessuten eneste norske institusjon som fikk tildeling som prosjektleder i Erasmus+ Mundus.

I kapasitetsbygging er det tre norske koordinerende institusjoner i årets tildeling: Høgskolen i Innlandet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Les mer om tildelingene på sidene for Erasmus+

Powered by Labrador CMS